Inflammation/infektion runt titanimplantat är vanligt. Diagnosen är peri-implantit, vilket är en sjukdom som ökar i snabb takt. En anledning är att titan orsakar inflammation i kontakt med kroppens vävnader. Detta kan inträffa även i andra delar av kroppen i kontakt med implantat. Dock är det mer vanligt då implantat sätts in i käkbenet.

Tandläkare som Tandhälsoförbundet (Tf) har kontakt med uppger att det mycket sällan uppträder peri-implantit hos personer med implantat av keramen Zirkonia. Viss forskning ger även stöd för detta. 

Annan forskning visar att titan i sig framkallar inflammationer i käkben och tandkött. Runt titanimplantat i käkbenet har forskare kunnat mäta speciella cytokiner som tyder på inflammation och det är bland annat TNF-α, som orsakar inflammation. Även förhöjda halter av RANTES/CCL5 har uppmätts runt titanimplantat, vilket också tyder på inflammation. 

Om det förekommer allergi mot titan så är det betydligt mindre vanligt än dessa så kallade tysta inflammationer som orsakas av att titanjoner och titanpartiklar i nanoformat som frigörs från implantat. Den aggressiva miljön i munhålan bidrar till ökad risk för problem om man har ersatt tänder med titanimplantat. 

Allvarligt är att de cytokiner som ökar i närvaro av titan påverkar kroppens immunsystem på ett sätt som kan orsaka bildning av osteonekros i käkbenet, vilket ytterligare ökar bildningen av cytokiner. Det handlar alltså i detta fall inte om infektioner av vanligt slag som beror på bakterier eller andra mikroorganismer.

I det nekrotiska käkbenet kan förutom de skadliga cytokinerna även gifter bildas som också påverkar kroppens immunsystem.

Mycket allvarligt är också att nerverna som går igenom käkbenet kan påverkas både mekaniskt av den fettmassa som så småningom kan komma att omgärda nerven liksom av de gifter som bildas. Diagnosen trigeminusneuralgi kan därför bero på osteonekros i käkbenet. Tyvärr är detta något som Socialstyrelsen inte tar upp i sina riktlinjer för tandvården. 

Peri-implantit är sällsynt hos personer som valt implantat av Zirkonia istället för titan och därför förordar Tf keramiska implantat. Anledningen är att det keramiska materialet är mer stabilt än de titanlegeringar som används till tandimplantat. Dessutom är titan i sig ett ämne som i sig framkallar inflammationer. När inflammationer uppträder runt ett titanimplantat etableras bakterier och andra mikroorganismer där och förvärrar problemen. 

Till forskningsrapporten 
Till forskningsrapport om peri-implantit och Zirkonia
Till dr Lechners tandläkarklinik med erfarenhet av problem i käkbenet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13 plus onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)