Titan är en metall som används frekvent både i tandvården och sjukvården. Risk för ohälsa finns i form av immunologiska reaktioner, allergier och förgiftning. Inom tandvården behöver kunskaperna om titan öka och patienter kan behöva testa känslighet för titan innan materialet sätts in. 

I dag tror många tandläkare och läkare att titan i form av implantat är biokompatibelt och säkert. Men så är det inte. Titan kan ge upphov till allergier (dock sällsynt), korrosion och förgiftning. Detta behöver uppmärksammas mer inom både odontologin och medicinen. 

Titanimplantat har blivit allt vanligare för att ersätta förlorade tänder, trots att andra bättre alternativ finns som t.ex. implantat av zirkonia.

Av en nyligen publicerad reviewartikel framgår att titan kan ge upphov till stor mängd biverkningar och att känsliga personer bör kontrollera om de tål titan innan implantat sätts in i munhålan. 

Allergier kan uppträda i form av blåsor, eksem, svullnader, rodnader med mera och dessa kan antingen uppträda intill titanimplantatetet/kronan eller på andra ställen i kroppen. 

Implantat av titan består i bästa fall till 98 procent av titan och resten andra metaller.Vanadin är exempel på en legeringsmetall som kan ställa till problem. Föroreningar i form av nickel kan förekomma, vilket kan ge allvarliga effekter hos allergiska personer. Kontrollera alltid vilka olika metaller som finns inblandade, tyvärr finns inget sätt att mäta föroreningar. 

Om titanjoner frigörs på grund av korrosion kan förgiftning uppträda.Symtom är vanligen torrhosta, bihålebesvär och gula naglar. Men även hjärtproblem kan uppträda. Gula och förtjockade tånaglar är kännetecken för titanförgiftning

Nanopartiklar av titan kan frigöras från implantat och kronor/broar av titan. I första hand handlar det om friktion och nanopartiklarna återfinns i vävnaderna runt implantatet, men kan också spridas till övriga kroppen via blodet. 

Lågt pH och fluorider ökar korrosionen av titanimplantat etc. Den som har guldkronor eller amalgamfyllningar riskerar också att öka korrosionen av titan. 

Författarna till reviewartikeln är oroade över titanets hälsoeffekter och rekommenderar att den som överväger att sätta in implantat av titan tar allergitester och ser till att inga andra metaller finns i kroppen som kan orsaka korrosion.

Till forskningsartikeln om titanimplantat
Till forskningsartikel om alternativet zirkoniaimplantat

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)