Runt tandimplantat finns titanpartiklar. Studier på celler visar att cytokiner (signalämnen) bildas runt sådana partiklar och därmed ökar inflammationen. Detta fenomen beskrivs i medicinsk litteratur och kan då orsaka bakteriefri benförlust runt medicinska implantat. Samma sak skulle kunna ske runt tandimplantat av titan.  

Runt dentala implantat har titanpartiklar hittats i mjukvävnad och ben. Detta enligt en avhandling vid Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin. Studiens syfte har varit att jämföra det kliniska utfallet av implantat med två olika material till distanserna. Det handlar om biologisk respons (bland annat inflammationssvaret) och partikelbildning på grund av slitage. 

Studien är intressant särskilt med tanke på att tandläkare ofta hävdar att titan är inert och att inga joner eller partiklar frigörs från titanimplantaten. Forskningen visar att titan läcker ut till omgivningen från tandimplantat och i högre grad om distansen (den del som sätts i implantatet) är av Zirkonia. En anledning kan vara att Zirkonia som är en keram är mycket hårt och därmed skaver på titanimplantatet. 

Till cellkulturer sattes metallpartiklar. Metallerna gav upphov till bildning av proinflammatoriska cytokiner som alltså bidrar till inflammationer i kroppen. Tillsattes keramiska partiklar fick man inte den stora ökningen av cytokiner. Det finns anledning misstänka att det beror på att titan triggar immunförsvaret. 

Utifrån denna doktorsavhandling är det svårt att dra säkra slutsatser annat än att implantat avger joner och små nanopartiklar. Dock visar den tydligt att titan verkligen kommer ut i omgivningen från implantaten. 

Till avhandlingen
Till information de olika leden vid implantat (Tandinfo.se)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)