IVO (Inspektionen för vård och omsorg) utövar tillsyn över vården. De besöker sällan tandvården, men nu har de gjort ett tillsynsbesök hos tandläkare Irene Brednert Jonsson i Falun. Det är förstås en anspänning för tandläkaren och hennes patienter känner viss oro.

Från IVO kom en inspektör, en tandläkare och en jurist. Tandvårdsskadeförbundet närvarade med Ann-Marie Lidmark och Minna Blom. Dessutom fanns tandläkare Christer Olsson och juristen Håkan Carle med under inspektionen.

IVO:s avsikt med besöket var att följa upp tidigare beslut om prövotid för den kirurgiska verksamheten. Det framgick också att IVO skulle titta på frågan om vetenskap och beprövad erfarenhet. Frågor ställdes också om patientsäkerhet och egenkontroll.

Besöket tog cirka fem timmar. Först fördes ett samtal med diverse frågor och därefter kopierades ett stort antal journaler som framför allt  handlade om den kirurgiska verksamheten. Kopieringen tog flera timmar och därför fick tandläkaren ringa återbud till dagens patienter.Tidsåtgången var långt mer än vad IVO hade räknat med och det är uppenbart att Irene Brednersts journaler är mycket omfattande och noggrant förda.

Besöket avslutades med några frågor av mer juridisk karaktär och IVO fick slutligen frågan om när tillsynsärenden skulle vara klart. Något svar på denna fråga gick inte att få då IVO insåg att det skulle ta lång tid att gå igenom de insamlade journalerna och att tidsperspektivet var svårt att överblicka.

Tandvårdsskadeförbundet önskar att detta tillsynsärenden får positivt utfall och att Irene Brednert Jonsson bland andra uppgifter också kan fortsätta att hjälpa våra medlemmar med extraktioner och rensning av käkben. Hon är en av få tandläkare som klarar av patienter med riktigt svåra problem.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)