">

En studie från USA visar att 60 procent av den mat som amerikanarna köper innehåller något som benämns ”tekniska tillsatser". Dessa ämnen påverkar kroppen och inte minst tandhälsan.

Färgämnen, smakförstärkare, konserveringsmedel, sötningsmedel och aromämnen tillhör de ingredienser som man har valt att kalla tekniska tillsatser. I studien har man följt förekomsten av dessa tillsatser.

I Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, finns studien som publicerades i början av 2023. I denna har man undersökt hur innehållet av tillsatser och aromer i livsmedelsprodukter, som amerikanerna köper, har förändrats mellan åren 2001 och 2019.

År 2001 innehöll knappt 50 procent av produkterna så kallade tekniska tillsatser. År 2019 så innehöll nästan 60 procent av produkterna sådana ingredienser. En ökning av tekniska tillsatser har även skett per produkt, från 3,7 till 4,5 stycken i genomsnitt.

Forskarna reagerar på begreppet ”tekniska tillsatser” och menar bland annat att sådana ingredienser är till för att göra livsmedlet mer tilltalande för konsumenten. Detta då genom att förändra smak och utseende på de färdiga produkterna. När sådana ingredienser förekommer, gör dessa även att livsmedlet klassas som ultraprocessat, vilket i sin tur ofta kan kopplas till negativa hälsoeffekter.

Kortfattat beskrivet är ultraprocessad mat, enligt Nova-definitionen, industriellt tillverkad mat som ofta innehåller tillsatt socker, fett och salt. Ultraprocessad mat innehåller också ingredienser som inte används vid matlagning i hemmet och uppmuntrar ofta till överkonsumtion.

I ett pressmeddelande uppger studiens huvudförfattare Elizabeth K. Dunford att hennes och medarbetarnas forskning tydligt visar att andelen ultraprocessade livsmedel, som amerikanarna inhandlar, har ökat markant mellan åren 2001 och 2019. Denna trend gäller alla typer av livsmedel samt alla sorters tillsatser.

Hur det ser ut i Sverige eller Europa är inte helt klart. Det är dock allmänt känt att de trender som skapas i USA, tenderar att komma till Sverige också. År 2022 redovisades emellertid en studie som visade att svenskarna är det folk som konsumerar allra mest ultraprocessad mat i Europa.

Till studien om tekniska tillsatser (på engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)