Allt hänger ihop i kroppen. Nu finns forskning som visar att tarmsjukdomar kan spåras i form av vissa markörer i saliven. Man kan fundera på vad som är orsaken; tarmen eller munhålan. Personer med amalgamproblem får ofta besvär med magtarmkanalen, vilket inte är konstigt då man sväljer kvicksilver. Men kan det vara så att även andra problem i munhålan orsakar tarmproblem?

Forskare vid Karolinska institutet har tittat på just kopplingen mellan inflammatoriska tarmsjukdomar och fynd i munhålan. Bland annat har de upptäckt samma slemhinneförändringar i munhålan som i tarmen och vissa markörer som finns i tarmen har man också hittat i saliven. En sådan heter IL-6 och är också förhöjd i blodet hos amalgamskadade.

Samband som patienter ofta själva upptäckt har nu blivit något som forskare också kan bekräfta. Munhålans mikroflora är något som man först på senare år börjat diskutera. Normalt ska det finnas en balans mellan goda och onda bakterier både i tarmen och munhålan, men om vissa bakterier tar över så ökar risken för försurning och dålig reminieralisering av tänderna. 

Inga svar över sambandet mellan tarmen och munhålan ges i KI:s forskning. Det är dock bra att sådan forskning påbörjats och i framtiden kan det kanske bli mer aktuellt att behålla en bra bakterieflora i munhålan för att minska risken fö sjukdomar.

Likaså kommer sannolikt riskerna med olika metaller i tandlagningsmaterial och implantat att uppmärsammas som en riskfaktor då de i allra högsta grad påverkar bakteriefloran i första hand i munhålan men även i tarmen.

Periimplantit, det vill säga bakterier runt implantat, finns exempelvis främst kring titanimplantat och i mycket liten utsträckning hos personer med zirkoniaimplantat. Få studier finns dock på detta, men tandläkarnas erfarenhet talar sitt tydliga språk

Till artikel på KI:s hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)