Dålig tandhälsa och besvär med inflammation i tandköttet kan vara orsak till många olika sjukdomar. Det visar alltmer forskning. I en nyligen publicerad forskningsartikel tas problem med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) upp där forskarna kunnat finna att munhålans bakterier har påverkan på sjukdomen. Kan tandläkaren kanske bota IBD?

Alltmer forskning visar att tänderna och munhälsan har stor betydelse för olika sjukdomar, bland dessa har nämnts hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Även systemiska sjukdomar kan faktiskt ha sin orsak i munhålan.

I en ny studie har forskare funnit samband mellan inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och munhålans bakterier liksom samspelet mellan bakterierna och immuncellernas utveckling. 

En forskare som länge studerat tarmfloran och vilka bakterier som normalt finns där fann att bakterier som ursprungligen härstammar från munhålan kunde kolonisera tarmen och skapa bakterieöverväxt där. Han kontaktade tandläkarhögskolan och frågade om de ville delta i en studie om sambandet mellan tarmsjukdomar och munhålans bakterier. 

De startade en studie på möss och fann att bakterier kunde skapa obalanser i munhålans bakterieflora och de inflammatoriska bakterierna kunde sedan sprida sig till tarmen. Men inte nog med det. Obalansen i munhålans bakterieflora gör att de vita blodkropparnas T-celler förändras till att bli mer inflammatoriska. T-cellerna från munhålan kan i sin tur påverka tarmens celler i negativ riktning. 

Forskarna fann att möss som både hade inflammerad tarm och inflammerat tandkött hade störst risk att bli riktigt sjuka. Forskarnas slutsats var att bakterier kan vara en bidragande orsak till att tarmsjukdomen inte läker eller är resistent mot mediciner.

Tandläkaren bör genom att behandla parodontit därför kunna förbättra även tarmens hälsa. Detta visar hur viktigt det är att man betraktar munhålan som en viktig del av kroppen. 

Till artikeln i Science Daily
Till den vetenskapliga artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)