Hippocratic News tar upp risker med tandvårdsturism. Det handlar bland annat om risken att behöva åtgärda felbehandlingar. Av en enkät till tandläkare i England framgår att en majoritet av dem som fått tandvård utomlands behöver korrigeringar. I Sverige finns också tandvårdsturism och folk åker till Thailand, Polen med mera för att få billigare tandvård. Svenska patienter kan inte heller få vilken tandvård som helst i Sverige och det kan också vara anledning till att söka vård utomlands.  

Tandvård är dyrt och därför åker folk till billigare länder för att få sina tänder lagade eller ersatta av implantat. Tandläkareförbundet i England har uppmärksammat detta och av en enkät till landets tandläkare framgår att omkring 86 procent av patienterna behandlas för besvär på grund av behandling utomlands. Det är alltså inte helt riskfritt att behandlas i andra länder med billigare tandvård. 

Sveska medborgare åker också ibland utomlands för att få billigare tandvård, men Tf har inte sett någon sammanställning av eventuella felbehandlingar eller problem med implantat, kronor etc som kan ha uppkommit i samband med sådan vård. 

Tandhälsoförbundet ser dock andra problem som leder till önskan om vård utomlands.  Bland annat handlar det om att svenska tandläkare inte vill eller vågar ta bort rotfyllda tänder, inte vill amalgsanera korrekt och inte heller vill ta bort infektioner i käkbenet. Anledningarna är främst risken att mista tandläkarlegitimationen på grund av att IVO (den svenska tillsynsmyndigheten) och Socialstyrelsen anser att rotfyllda tänder i första hand ska revideras och att infektioner i käkbenet inte ska behandlas. Inte heller anser Socialstyrelsen att amalgam ska tas bort om kariesangrepp saknas.

Att få bra tandvård kräver inte bara resurser utan även att tandläkarna är beredda att utföra de åtgärder som patienten vill ha. I Svensk tandvård är det långt kvar innan  vi når dit. Andelen som åker utomlands för att få tandvård kommer därför att öka och inte alltid för att det blir billigare utan för att svensk tandvård inte ger den behandling man önskar.  

Till artikel in Hippocratic post (engelska) om tandvård i andra länder.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)