Andelen som är tandvårdsrädda har minskat dramatiskt sedan 1960-talet, men fortfarande är tandvårdsrädsla ett stort folkhälsoproblem, skriver Lisa Svensson i en avhandling som läggs fram vid Sahlgrenska Akademien i Göteborg. Hon menar att tandvårdsrädsla kan påverka väldigt mycket i ens liv och särskilt om man har lätt att få ångest eller fobier av olika slag. Hjälp finns dock att få  både för dem med extrema problem och dem med mer måttliga sådana.  

Så många som en av fem vuxna upplever tandvårdsrädsla som starkt påverkar besöken hos tandläkaren. Dock är det bara knappt fem procent som har mycket allvarlig tandvårdsrädsla. Andelen som är rädda för tandläkaren har minskat betydligt sedan 1960-talet och det får man nog se positivt på.

Extrem tandvårdsrädsla grundas ofta på tidigare svår smärta hos tandläkaren eller att man upplever stor utsatthet som gör att tidigare trauman exempelvis från våldtäkt kommer upp. Många i denna grupp har även av andra skäl svår ångest, depression eller fobier av olika slag.

I denna grupp behöver många professionell hjälp att hantera sin tandvårdsrädsla och särskilda bidrag finns att söka (söks via tandläkaren) från regionens tandvårdsnämnd (tandvårdsförordningen, §5, vilket i regionen kallas S-10). 

Att bli nedsövd under behandlingstiden är ett alternativ vid mycket svår tandvårdsrädsla. Även om vissa risker finns med narkos så är det ändå ett sätt som kan kännas lättare att handskas med och göra det möjligt med nödvändig tandvård. Det finns också möjlighet att få lugnande läkemedel, t ex Midazolam, eller lustgas hos tandläkaren.

Personer med mindre omfattande tandvårdsrädsla klarar oftast att gå till tandläkare även om det är obehagligt. Tandläkare har olika sätt att hantera denna patientgrupp på. Vissa har utbildning i hypnos, vilket kan vara till god hjälp.  I andra fall kan det räcka att tandläkaren tar god tid på sig, förklarar vad som ska göras och låter patienten ta en vilopaus då och då. 

Ibland kan det hjälpa att bara ha någon med sig som stöd. Är det enbart borrljudet som stör kan det vara idé att leta upp en tandläkare som använder laser för att ta bort karies. Viktigt är dock att tandvårdsrädslan inte leder till att man helt låter bli tandläkarbesök då regelbunden tandvård är viktigt för att förebygga stora problem senare i livet. 

Till avhandlingen
Se mer här om vad tandläkaren kan göra (Internetodontologi)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)