Tandvårdspersonal är fortsatt utsatta för kvicksilver från amalgam. Anledningen är framför allt äldre fortsatt har många amalgamfyllningar kvar i tänderna. Borrning och putsning skapar tillfälligt höga kvicksilvernivåer. Äldre personal har tidigare utsatts för hög kvicksilverexponering och är särskilt i riskzonen. 

Tandhälsoförbundet (Tf) får då och då samtal från tandsköterskor eller tandläkare som misstänker att deras hälsoproblem beror på allt kvicksilver de utsatts för under sin tid i tandvården. Först efter 2009 förbjöds amalgamanvändning i svensk tandvård och därför är det fortsatt många som har kvar gamla amalgamfyllningar.

Tandvårdspersonal har inte i sin utbildning fått lära sig hur man hanterar amalgam på ett säkert sätt. Vid borrning eller putsning i amalgam frigörs kvicksilverånga och tandvårdspersonalen kan få tillfälligt kraftigt förhöjda nivåer i sin omedelbara omgivning. 

Symtom på kvicksilverförgiftning är ofta extrem trötthet, neurologiska problem, värk i muskler och leder, synbesvär och mycket mer. Tf uppmanar tandvårdspersonal att anmäla sådana besvär som arbetsskada, men vad vi förstår är det få som ändå gör det. 

Viktigt för tandläkare och tandsköterskor är att vid amalgamarbeten ha god ventilation. Kraftigt utsug under hakan på patienten så att kvicksilverångorna sugs neråt och inte hamnar i personalens eller patientens andningszon. Kvicksilverrening av luften är nödvändigt liksom att personalen använder masker som renar från kvicksilver. 

Heltäckande skyddskläder bör användas så att aerosoler eller amalgampartiklar inte är kvar i hår, kläder och på huden, men tyvärr känner vi inte till några svenska tandläkare som är så noga. Viktigt är också att borra så lite som möjligt i amalgamfyllningar och absolut inte putsa dem. Kraftig vattenbegjutning minskar temperaturökningen och hindrar därmed att kvicksilverånga avges. 

Vid amalgamsanering ska fyllningen spräckas och tas ut i bitar. IAOMT (International Academy of Oral and Medicine Toxicology) har utbildning i saneringsteknik för tandläkare se mer www.IAOMT.org. Några anvisningar från Arbetsmiljöverket finns inte längre. 

Till IAOMT:s redovisning av arbetsmiljörisker med amalgam (engelska)
Forskningsartikel om symtom hos tandvårdspersonal relaterat till amalgam (engelska)
Till forskningsartikel om neurologiska problem hos tandvårdspersonal (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)