De äldsta bevisen för genomförd tandvård finner man i Indien respektive Pakistan och dessa fynd är 9 000 år gamla. I USA började tandläkarutbildning stiga i popularitet under mitten av 1700-talet. Det dröjde dock till 1800-talet innan de större genombrotten inom tandvården kom.

Befolkningen som bodde i Indus Valley utförde olika former av läkarkonster för att försöka förhindra tandvärk och tandsmärta. Vilka exakta metoder de använde sig av, för 9 000 år sedan, är svårt att säga, men forskningsartiklar hävdar att de gjorde borrar av flintsten. Dessa handdrivna borrar använde man för att ta bort karies och skadad vävnad på tänderna. Patienterna utsattes för stora infektionsrisker, men resultaten sägs ha varit förvånansvärt bra sett till den primitiva utrustningen.

För 7 000 år sedan började man dokumentera tandvården och man noterade olika scenarion som klassades som tandvärk och tandsmärtor. Det fanns även en del tips på hur man kunde förebygga dessa problem. Men, man hade fått för sig att hål i tänderna skapades av tandmask. Det sades att små maskar kröp omkring och borrade hål i tänderna för att sedan försvinna ner i hålen. Denna myt var riktigt seglivad och det dröjde ända till slutet av 1600-talet, då det äntligen bevisades att karies inte skapades av maskar.

Den nederländske mikrobiologen Antonie van Leeuwenhoek tillverkade år 1674 ett minimikroskop med bikonvexa linser. Några år senare blev han den förste som såg bakterier. Vid ett tillfälle då han fick tandvärk drog han själv ut sin tand för att leta efter tandmaskar. Några sådana hittade han inte, men däremot upptäcktes dentinkanaler i tandkronan. Detta fynd publicerades år 1678. På 1680-talet undersökte Antonie van Leeuwenhoek tandplack från olika personer och upptäckte att denna plack innehöll små, rörliga organismer.

Det första kända fyndet av tandimplantat kan härledas till Kina. För 2 500 år sedan lyckades man ersätta tänder med hjälp av gjuten mässing som höll fast snäckor vilka var formade efter tänderna på patienten.

Etruskerna var först i historien med att tillverka löständer. Omkring år 700 f Kr började de göra lösgarnityr av djurtänder. De satte fast tänderna på en typ av bygel. I Japan tillverkade man, under 1500-talet, löständer av trä. Detta material hade en tendens att ruttna lätt, men det var i och för sig enkelt att byta ut.

Den första kända tandborsten gjordes år 1498 i Kina. Denna tandborste bestod av en träpinne på vilken man fäste grishår som borststrån. Den första massproducerade tandborsten tillverkades år 1780 av William Addis. År 1770 dömdes William Addis till fängelse för upplopp. I sin cell rengjorde han, till en början, tänderna genom att gnida dem med salt och sot. Han kom senare på ett bättre sätt. Från kvällsmaten sparade han ett djurben. Han borrade hål i detta och satte därefter strån däri. Efter att William Addis blivit frigiven, startade han ett företag och började massproducera tandborstar. Företaget finns än idag och heter Wisdom Toothbrushes.

Genom tiderna har de flesta tandläkarbesök förknippats med smärta. Inte förrän på 1800-talet kom lindringen när tandläkarna började experimentera med bedövningsmedel. Tandläkaren Horace Wells upptäckte att gasen dikväveoxid (som vanligtvis kallas lustgas) kunde användas som bedövning.

I USA öppnades år 1875 University of Michigan College of Dental Surgery. University of Michigan var det första statliga universitetet i världen och det andra universitetet i USA som erbjöd utbildning i tandvård. Harvard, som är privat, var det första.

1880 kom den första tandkrämstuben. Dessförinnan packades all tandkräm i små lådor. De första tuberna tillverkades i metall. Det tog ett antal år till innan tuben kom i plast.

Den första tandtråden skapades av Johnson & Johnson år 1898. Tandtråden blev mycket populär och den har bidragit till att tandhälsan förbättrats avsevärt över hela världen.

Länk till artikel i Världens Historia

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)