Hur ser finansieringen av tandvården ut i andra länder undrar nog många. I Tyskland behöver man inte betala särskilt mycket själv för att gå till tandläkaren, men i våra Nordiska grannländer varierar patientens kostnader mycket. Dock är barn och ungdomstandvård avgiftsfri. Nu har två norska forskare publicerat en artikel i Tandläkartidningen som beskriver hur tandvården bekostas i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

De nordiska länderna har väl utbyggda välfärdssystem, men inte på tandvårdens område. Utsatta är socioekonomiskt svaga grupper och det är deras möjlighet att få tandvård som varit utgångspunkt för författarnas analyser.

Av artikeln framgår att samtliga nordiska länder har avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna, men för vuxna patienter råder olika bidragssystem i de olika länderna. Subventionerna har utvecklats sedan 1970-talet och blivit ett laga- och lappasystem som är svåröverskådligt och krångligt att utnyttja. Varken patienter eller tandläkare klarar att hålla reda på vad som gäller. 

Socioekonomiskt svaga grupper nås inte alltid av de olika subventionerna och dessa grupper har också sämst tandhälsa. I  Sverige där de särskilda tandvårdsbidragen och tandvård till speciella grupper exempel på system som inte når ut till de grupper man tänkt. 

Mest behöver vuxna patienter betala i Norge där det inte finns några bidrag för vuxna. I deras stystem är det olika huvudmän för tandvård och sjukvård, vilket komplicerar det hela ytterligare.

I Danmark subventioneras för bastandvård för vuxna, men patienterna får ändå betala en del och exempelvis proteser betalas av patienten. Socioekonomiskt svaga grupper har rätt till bidrag från kommunen för tandvård upp till en viss summa. Ingen förhandsprövning behövs för det. Många danska har särskilda tandvårdsförsäkringar som täcker tandvårdskostnaderna. 

I Finland finns subventioner men med vissa begränsningar och de gäller endast offentlig tandvård. Går man till privattandläkare betalar patienten kostnaden själv. 

Det svenska systemet beskrivs och artkeln redovisar att patienterna betalar  hela summan upp till 3000 kr och därefter betalar försäkringskassan hälften upp till 15 000 kr då patienten endast betalar 15 procent av kostnaden. I Norden har Sverige det mest generösa systemet. Men både Tyskland och Frankrike ger mer omfattande subventioner till bastandvård. 

Läs mer via länken nedan
Till artikeln i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)