DN tar i dag (25/7) upp problemet för folk i glesbygd att få tandvård. Självklart måste alla med behov av tandvård få hjälp innan problemen accelererar. I dag är det regionerna som har ansvar för både tandvård och sjukvård. Svårigheterna att rekrytera kompetent personal är stora. Frågan är om regionerna borde tvingas betala sjukresor till andra regioner för tandvård?

Tandläkare och läkare finns i storstadsregionerna och särskilt i södra och mellersta delarna av landet. Att rekrytera tandläkare och läkare till Norrland är svårt. Regionerna arbetar på för att hitta lösningar, men hittills har man inte lyckats. Ett sätt är att regionen betalar sjukresor till Stockholm eller andra regioner där fler tandläkare och läkare finns etablerade. 

Fler tandläkare och läkare behöver också utbildas. Eftersom en del söker andra yrken behövs alltid ett överskott. Att snabbare fortbilda tandläkare som utbildats i andra länder är också ett sätt att öka antalet verksamma tandläkare. Kanske kan också tandhygienister ta över vissa uppgifter när det gäller undersökningar. 

Det nuvarande stora tandläkarbehovet beror delvis på att äldre personer har egna tänder kvar i betydligt högre utsträckning än tidigare. Något som Tandhälsoförbundet och andra organisationer pekat på tidigare. Regionerna har emellertid inte täckt upp för detta. 

Genom att bekosta resor till annan ort skulle en del av tandvårdsbehovet täckas. Barn och äldre ska förstås inte behöva åka långt för att få nödvändig tandvård, men mellangruppen kan förmodligen resa om de får resan betald. 

Till artikeln i DN

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)