Högkostnadsskyddet i tandvården kan gälla även i andra europeiska länder. Det gäller dock endast för tandvård som kan fås i Sverige. Implantat går bra, men amalgamsanering är mer tveksamt liksom borttagning av infektioner inuti käkbenet. Det går att ansöka om förhandsbesked, vilket gör att man är relativt säker på att få ersättning i efterhand. 

Svårigheterna att få korrekt tandvård i Sverige gör att en del söker sig till tandläkare i andra länder. Ibland kan det också vara billigare. Tandvård hos en tandläkare i ett EU-land ska omfattas av det svenska högkostnadsskyddet för tandvården och man har möjlighet att ansöka om förhandsbesked hos försäkringskassan. 

Dock finns en del restriktioner och det gäller bland annat att man bara får betalt för tandvård som ges i Sverige. Tandhälsoförbundets medlemmar kan ha problem som inte alltid ryms inom ramen för den svenska tandvården och då får man alltså betala kostnaden själv. Men normal tandvård inklusive implantat och behandling av tandlossning ska man utan problem kunna utföra utomlands inom ramen för tandvårdens högkostnadsskydd, 

Det som förmodligen inte omfattas är borttagning av infektioner inuti käkbenet, amalgamsanering med C-vitamindropp eller borttagning av annat fyllningsmaterial. Frågan är också hur försäkringskassan ställer sig till borttagning av rotfyllda tänder. Genom att begära förhandsbesked kan man kontrollera om en viss behandling omfattas av högkostnadsskyddet.

Ersättningen gäller för det referenspris som myndigheten TLV beslutat om. Högre kostnader ersätts alltså inte, vilket är precis som i Sverige. Resor, hotell och uppehälle ersätts inte av försäkringen. 

Kontakt med behandlande tandläkare behövs för att få förhandsbesked. Du måste ha en plan för vad som ska göras och helst också röntgenbilder. Se mer länken nedan.

Se mer på försäkringskassans hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)