Tandvårdsutredningen kommer nu med sitt slutbetänkande med förslag till mer jämlik tandvård. Dagens socioekonomiska skillnader är tänkta att minska genom att ge alla rätt till en tandvårdsundersökning för 200 kr och att tandvård ska fördelas enligt behovsprincipen så som sker inom hälso- och sjukvården. De med stort behov ska kunna få tandvård till en kostnad av 200 kr per besök. Inget förslag till sänkt högkostnadsskydd ges. 

Utredaren Veronica Palm presenterar förslagen på DN-debatt idag. Tanken är att sänkt kostnad för undersökning ska göra att fler går till tandläkaren regelbundet och att det ska förebygga allvarliga problem. 

Samma högkostnadsskydd som inom hälso- och sjukvården skulle kosta 6-7 miljarder kr per år, vilket inte av utredaren anses realistiskt att föreslå. Vi vill dock påpeka att det är ungefär den summa RUT-avdraget kostar våra skattebetalare årligen. (5,4 miljarder kr 2019). Även om det skulle bli en fördubbling av det statliga tandvårdsstödet är det ändå i relation till andra budgetutgifter en relativt liten summa. 

Utredningen föreslår istället omfördelning inom befintligt stöd och anser att de med stort tandvårdsbehov ska kunna få tandvård till en kostnad på 200 kr/tandläkarbesök. För att finansiera behovsstyrd tandvård föreslås att gratis tandvård till ungdomar 20-23 år tas bort liksom det allmänna statliga tandvårdsbidraget då dettar resurser från dem som behöver tandvården bättre. 

Ett statligt selektivt tandvårdsstöd föreslås för personer med stort behov av tandvård som exempelvis om man har psykiska, fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar som gör att man inte klarar att sköta tandhälsan. Det kan exempelvis gälla äldre med stora behov, personer i behov av mediciner som riskerar tandhälsan med flera grupper. Kostnaden ska då vara 200 kr per besök.

Den tandvård som betalas av regionerna och som omfattar del i en medicinsk behandling anser utredningen fortsatt ska vara kvar som ett regionalt stöd.

Se mer DN-artikeln nedan och länkar till utredningen. 
Till presentationen av utredningen (film från Socialdepartementet)
Till artikel DN-debatt
Till sammanfattning av utredningen
Till huvudbetänkandet
Till utredningens bilagor

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)