Var finns den politiska viljan att förbättra tandvårdsstödet? I dag finns ett generellt statligt stöd på 300 eller 600 kr per år beroende på ålder. En del grupper kan få summan fördubblad. Men det räcker inte till mer än en undersökning. En enkel lagning kan kosta mellan 1000 och 1500 kr och efter två till tre sådana lagningar kommer man över tröskeln till det statliga tandvårdsstödet. Då får man hälften av kostnaden betald av försäkringskassan. Det är betydligt dyrare att gå till tandläkaren än till doktorn. 

Många frågar varför det ska kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn. Särskilt som det är väl känt att dålig tandhälsa ökar risken för lunginflammation hos äldre, för hjärtkärlsjukdomar, diabetes och förmodligen vissa cancerformer. Borde så inte samhället förebygga problem i munhålan genom att jämställa tandvården med sjukvården?

Som patient betalar man de första 3000 kronorna ur egen ficka och därefter subventionerar försäkringskassan kostnaden genom att betala halva tandläkarräkningen (enligt TLV:s referenspriser). Kostar behandlingen mer än 15 000 kr (t ex tre kronor, två till tre rotfyllningar eller ett implantat) så betalar patienten endast 15 procent av kostnaden och försäkringskassan resten.

Själv får man alltså punga ut med närmare 8000 kr inom en ettårsperiod innan man når högkostnadstaket på 15 000 kr. Alla har inte de pengarna. Tandvården blir inte heller helt gratis vid något tillfälle.

I sjukvården betalar man redan från början ett starkt subventionerat pris och efter 1200 kr blir det gratis. Det är omotiverat stora skillnader när det gäller samma kropp och att vården är till för att förebygga sjukdom eller att behandla symtom då de uppkommer. Det finns ingen anledning för staten att göra skillnad på tandvård och sjukvård. 

Politikerna inser dock att vissa grupper behöver mer subventioner och därför kan den som saknar medel till tandläkaren ansöka hos kommunen om bidrag för det som kallas för nödvändig tandvård. Dessutom har de som bor på olika boenden möjlighet till gratis nödvändig tandvård. Förutom detta har regionerna möjlighet att bevilja bidrag till patienter som inte klarar att sköta sin munhygien eller som behöver byta fyllningar på grund av allergi eller sjukdom. 

Tf kan dock konstatera att många människor inte gärna vill söka bidrag från kommun eller region och tandläkarna som måste bidra med att göra upp en tandvårdsplan som presenteras för kommun eller region är inte alltid villiga att hjälpa till. Det kan alltså vara svårt att få de bidrag som politikerna beslutat om. Ett generellt stöd i likhet med det man får i den medicinska vården är därför ett bättre förslag. 

Med tanke på alla de tiotals och hundratals miljoner kronor som staten lägger ut på coronavård, företagsstöd och energistöd borde tandvårdsstödet vara som en liten flisa i det ekonomiska pusslet. Att satsa 6 till 7 miljarder kronor för att ge alla tandvård till samma kostnad som sjukvård borde inte vara svårt att bekosta inom ramen för det statliga stödet. Det handlar om felräkningspengar och inte mer.

Tf vill se politisk verkstad i denna fråga. Vänsterpartiet/Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är nyckelpartier i en kommande regeringsbildning och bör kunna ställa krav på en bra och väl fungerande tandvård. Framtiden får utvisa vilka partier som satsar på tandvård åt folket. 

Till mer information om bidrag i tandvården

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)