Många borstar tänderna morgon och kväll och använder tandtråd och/eller mellanrumsborste. Lite nyfiket undrar man förstås om det hindrar uppkomst av karies, plack och inflammationer i tandköttet. Det fristående forskningsinstitutet Cochrane har redovisat en sådan studie. 

Precis som mycket annan forskning inom odontologin är forskningen undermålig och några bra slutsatser är svåra att dra. Dock säger forskarna att regelbunden tandborstning plus tandtråd och mellanrumsborste möjligen kan minska risken för karies, plack och gingivit. 

Av studien kan man ändå se att förekomsten av plack och gingivit minskar om man regelbundet borstar tänderna samt använder både tandtråd och mellanrumsborste jämfört med om man bara borstar tänderna. 

Det verkar som om mellanrumsborsten är något mer effektiv än tandtråd. Det finns dock inga biverkningar med att använda tandtråd och mellanrumsborstar för att göra rent mellan tänderna. Därför anser forskarna att det ändå kan vara värdefullt med dessa hjälpmedel.

De forskningsrapporter som hittats hade alltför korta observationstider (3 månader) och därför menar forskarna att effekten kanske kunde blivit bättre med längre tider. Även andra problem fanns som gjorde forskningsrapporterna mindre tillförlitliga.

Slutsatsen i rapporten från Cochrane är att evidensen är mycket låg angående om man ska använda tandtråd och/eller mellanrumsborste. Bättre studier behövs, men forskarnas bedömning är att det kanske kan finnas någon liten riskminskning för karies och parodontit om man använder både tandtråd och mellanrumsborste. Forskargruppen anser att mer forsknings behövs. 

Med tanke på att biverkningsrisken är obefintlig kan alla som vill fortsätta med både tandtråd och mellanrumsborstar. I bästa fall har det effekt och om inte annat så känns det rent och fräscht i munnen efteråt. 

 

Till artikel i danska Tandläkartidningen (danska)
Till forskningsrapporten (Cochrane, engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu