Bakterier från munhålan kan påverka resten av kroppen. Nu bekräftar ny forskning att risken för kroniska sjukdomar inklusive mentala problem ökar om man har tandlossningssjukdom. Detta visar tydligt hur viktigt det är att alla har råd att gå till tandläkaren för att förebygga problem. Sjukvårdens kostnader skulle kunna minska betydligt om befolkningens tandhälsa förbättras. 

Allmänt dålig tandhälsa ökar risken för infektioner i tandköttet och så småningom risk för tandlossning. Det är allvarligt nog. Därtill kommer  att den som har tandlossning också ökar risken markant för kroniska sjukdomar som hjärtkärlproblem, autoimmuna sjukdomar och mentala besvär. Tänderna har således betydelse för hur övriga kroppen mår och för sjukvårdens kostnader. 

Den här forskningen liksom andra tidigare studier visar samma problem och ger tydliga signaler om att sjukvårdens kostnader skulle minska markant om tandhälsan bland befolkningen förbättrades. Tandhälsoförbundet anser att det inte ska kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn. Idag är det inte så, vilket förstås skapar sämre tandhälsa hos de med låga inkomster.

Sjukvårdens kostnader skulle alltså kunna minska radikalt om kostnaden för patienten är densamma antingen man går till tandläkaren eller till doktorn. Billigare tandvård hjälper förstås inte alla, men det skulle göra att folk med tandhälsoproblem förbättrar sina möjligheter att få korrekt behandling. Risken för infektioner i tandköttet minskar därmed liksom risken för tandlossningssjukdom. 

Märkligt är att varken utredningen om jämlik tandhälsa eller regeringen gjort hälsokostnadsberäkningar för ett senario där tandvårdens högkostadsskydd ingår i det för sjukvården. En sådan förändring skulle med all säkerhet vara ytterst lönsam för samhället. 

Den engelska undersökningen omfattar en stor mängd individer och bör kunna ligga till grund även för svenska hälsokostnadsberäkningar. Dock har Sverige kanske bättre statistik än England inhemska kostnadsberäkningar kan förmodligen tas fram relativt snabbt. 

Hur länge ska vi behöva vänta på en mer jämlik och hälsobefrämjande tandvård? Att införa en reform som ger tandvård till samma kostnad som sjukvård är med stor sannolikhet lönsam i ett samhällsperspetiv. Vad väntar då våra politiker på? Det är dags att införa en tandvårdsreform värd namnet. 

Till sammanfattande artikel i Dental Tribune
Till forskningsartikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)