TLV (Tandvårds- och läkemedelsverket) har nu kommit med en uppföljning av kostnaderna för tandvården. Det kostar alltmer för den enskilda konsumenten då andelen tandläkare som tar mer betalt än referenspriset ökar. För den enskildas ekonomi är det viktigt med friska tänder.

Tre av fyra patienter betalar ett högre pris för sin tandvård än det referenspris som TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) beslutat. Det konstaterar myndigheten i sin rapport om tandvårdsmarknadens utveckling.

Anledningen är att det råder fri prissättning i tandvården och många betalar, enligt TLV, 10 procent eller mer över referenspriset. Det innebär att patienten betalar hela kostnaden utöver referenspriset plus den kostnad som inte täcks av den statliga tandvårdsförsäkringen. 

Myndigheten berättar också att folk i genomsnitt betalar 4 600 kr per år i form av behandling hos tandläkaren (2019). Folktandvården var billigast med 3 600 kr per patient medan den privata sektorn låg på 5 100 kr. 

TLV redovisar att två tredjedelar av tandvårdsstödet går till dem som har kommit över kostnadsgränsen för att försäkringskassan ska betala 85 procent av kostnaderna. Då måste man först ha betalat cirka 8000 kr ur egen plånbok. 

Tandvårdens högkostnadsskydd gynnar i huvudsak de som är medel- och höginkomsttagare som har råd att betala inträdesbiljetten på 8 000 kr för att kvalificera sig till att bara betala 15 procent av tandläkarräkningen.

Svensk tandvård är synnerligen ojämlik och det vanliga sättet att omfördela samhällets resurser från välbärgade individer till fattiga gäller inte alls tandvården. Dessutom tar oftast tandläkarna mer betalt än det av TLV fastställda referenspriserna, vilket ytterligare ökar ojämlikheten.  

Riksdagen och regeringen har beslutat att TLV ska införa en jämförelsesait för tandvårdens patienter. Det är den så kallade tandpriskollen.se på vilken man kan jämföra priserna mellan olika tandläkare respektive tandhygienister. 

Tanken är att patienterna själva ska pressa priserna genom att gå till den billigaste tandläkaren. Men så fungerar tyvärr inte tandvårdsmarknaden.De flesta betalar gärna ett högre pris om de får bra vård.

Känsliga medlemmar i Tandhälsoförbundet har därtill mycket få tandläkare som förstår deras problematik. En del populära tandläkare har alltså möjlighet att ta ut ett högre pris. 

Till TLV:s rapport

FAKTA I SIFFROR
Totalt kostade tandvården 18,5 miljarder kr år 2019. Av dessa var statens utgifter (i form av stöd från försäkringskassan) 6, 7 miljarder kr medan patienterna betalar merparten det vill säga 11,8 miljarder kronor. I tandvårdens högskotandsskydd måste man först betala 3000 kr själv och därefter får man 50 % från försäkringskassan och när man kommit över en kostnad på 15 000 kr betalar försäkringskassan 85 %. Ingen nollgräns finns på det sätt som i hälso och sjukvården.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu