TLV (Tandvårds- och läkemedelsverket) har nu kommit med en uppföljning av kostnaderna för tandvården. Det kostar alltmer för den enskilda konsumenten då andelen tandläkare som tar mer betalt än referenspriset ökar. För den enskildas ekonomi är det viktigt med friska tänder.

Tre av fyra patienter betalar ett högre pris för sin tandvård än det referenspris som TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) beslutat. Det konstaterar myndigheten i sin rapport om tandvårdsmarknadens utveckling.

Anledningen är att det råder fri prissättning i tandvården och många betalar, enligt TLV, 10 procent eller mer över referenspriset. Det innebär att patienten betalar hela kostnaden utöver referenspriset plus den kostnad som inte täcks av den statliga tandvårdsförsäkringen. 

Myndigheten berättar också att folk i genomsnitt betalar 4 600 kr per år i form av behandling hos tandläkaren (2019). Folktandvården var billigast med 3 600 kr per patient medan den privata sektorn låg på 5 100 kr. 

TLV redovisar att två tredjedelar av tandvårdsstödet går till dem som har kommit över kostnadsgränsen för att försäkringskassan ska betala 85 procent av kostnaderna. Då måste man först ha betalat cirka 8000 kr ur egen plånbok. 

Tandvårdens högkostnadsskydd gynnar i huvudsak de som är medel- och höginkomsttagare som har råd att betala inträdesbiljetten på 8 000 kr för att kvalificera sig till att bara betala 15 procent av tandläkarräkningen.

Svensk tandvård är synnerligen ojämlik och det vanliga sättet att omfördela samhällets resurser från välbärgade individer till fattiga gäller inte alls tandvården. Dessutom tar oftast tandläkarna mer betalt än det av TLV fastställda referenspriserna, vilket ytterligare ökar ojämlikheten.  

Riksdagen och regeringen har beslutat att TLV ska införa en jämförelsesait för tandvårdens patienter. Det är den så kallade tandpriskollen.se på vilken man kan jämföra priserna mellan olika tandläkare respektive tandhygienister. 

Tanken är att patienterna själva ska pressa priserna genom att gå till den billigaste tandläkaren. Men så fungerar tyvärr inte tandvårdsmarknaden.De flesta betalar gärna ett högre pris om de får bra vård.

Känsliga medlemmar i Tandhälsoförbundet har därtill mycket få tandläkare som förstår deras problematik. En del populära tandläkare har alltså möjlighet att ta ut ett högre pris. 

Till TLV:s rapport

FAKTA I SIFFROR
Totalt kostade tandvården 18,5 miljarder kr år 2019. Av dessa var statens utgifter (i form av stöd från försäkringskassan) 6, 7 miljarder kr medan patienterna betalar merparten det vill säga 11,8 miljarder kronor. I tandvårdens högskotandsskydd måste man först betala 3000 kr själv och därefter får man 50 % från försäkringskassan och när man kommit över en kostnad på 15 000 kr betalar försäkringskassan 85 %. Ingen nollgräns finns på det sätt som i hälso och sjukvården.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)