En intressant artikel om tandläkarnas journalföring finns i Tandläkartidningen. Där framgår bland annat att patientjournalernas syfte är att garantera en god och säker patientvård och att man därför kan säga att journalerna är till för patientens bästa. Tandläkare kan dock slarva med journalskrivningen på grund av stress i jobbet. 

Av Socialstyrelsens handbok för journalskrivning framgår att tandläkaren ordentligt ska redovisa vad patienten berättat (anamnes), redovisa aktuell läkemedelslista, om patienten bär på någon vårdhygienisk smitta och uppgifter om överkänslighet.

Tandhälsoförbundets medlemmar har erfarenhet av att tandläkare inte alltid skriver ordentliga journaler och kanske inte heller tittar i dem inför tandläkarbesöket. Många medlemmar är överkänsliga mot olika material och till och med när det journalförts händer det att tandläkare sätter in materialet. Då måste det tas bort. 

Tandläkare är dock inte villiga att ta bort material trots att patienten dokumenterat att hen inte tålt det tidigare. Detsamma gäller om symtom uppkommer i samband med t.ex.en bro eller ett implantat. Tandläkaren vill då se ett allergitest som i Sverige bara innebär hudtester, som slår väldigt mycket fel.

En del har tur och får utslag på allergitestet medan andra kan vara sjuka av materialet utan att testerna visar något. Det kan bero just på att testet inte är särskilt känsligt, dels på att t.ex. titan sällan ger allergisvar trots problem. 

Betydligt känsligare och säkrare är MELISA-testet som skickas i väg utomlands för analys. Men det godkänns varken av läkare eller tandläkare i svensk hälso- och sjukvård. 

För svenska allergiska eller överkänsliga individer är det alltså svårt. Även om tandläkaren/läkaren skriver in i journalen att patienten inte tål titan/titandioxid, metakrylater, krom eller palladium så är det inte säkert att vårdgivaren läser journalerna. Och om vårdgivaren gör det kan ändå fel material sättas in eller fel medicin skrivas ut. 

Allergier och överkänslighet måste tas på allvar och man ska inte som patient riskera att få något man är känslig för. Det är helt orimligt att tandläkare och läkare inte rättar sig efter patientens önskemål om att slippa dentala material med titan i eller slippa mediciner med titandioxid. 

Patientens rättigheter behöver lyftas politiskt och en rättighetslagstiftning behövs i vården.

Till artikeln i Tandläkartidningen 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)