Tandhälsoförbundets årsstämma genomfördes under dagen. Ett drygt trettiotal personer deltog, främst delegater, deras ersättare och styrelsen. Ny styrelse är vald med Ann-Marie Lidmark som ordförande och Tandhälsoförbundets forskningsstiftelse ska bildas. 

Dagens årsstämma redovisade verksamhet och ekonomi för distriktens valda delegater. Precis som förra året hölls stämman digitalt, vilket begränsar möjligheterna till diskussioner. Flera frågor togs dock upp; bland annat ville Distriktet Kalmar att förbundet bättre bevakar elöverkänsligas frågor och behovet av bra boendemiljö. 

Diskussioner fördes också om att risker med dentala material också inbegriper gamla amalgamfyllningar som många fortfarande har kvar i tänderna. Tidigare beslut om att bilda en forskningsstiftelse slogs fast och namnet blir Tandhälsoförbundets forskningstiftelse och så snart den är bildad ska forskningsfondens medel föras över dit. 

Styrelsen består nu av: Ann-Marie Lidmark ordförande, Ulrika Åberg vice ordförande, Peter Wolter förbundssekreterare, Sylvia Ivarsson kassör, Minna Blom medlemsutvecklare, Karin Öckert ledamot och Ulf Lindh ledamot. Till suppleanter valdes Einar Berg, Anette Thomsson och Göran Johansson och till valberedningens ordförande Lars Adolfsson. 

Viktiga frågor att driva är att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvården och dess högkostnadsskydd, att de som har besvär av dentala material ska få möjlighet att byta ut dem gratis och att krav på patientinformation införs i lagstiftningen liksom föbättrade rättigheter för patienten som konsument. 

En av delegaterna ondgjorde sig över svårigheten att få rotfyllda tänder borttagna om man bor norr om Dalälven och han ansåg också att norrlänningar hade sämre möjlighet att få implantat och kronor av zirkonia. 

Några konstaterade också att Tf:s rekommendationer om vitamin- och mineraltillskott är precis de som tycks minska risken för allvarlig sjukdom vid covid-19.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)