Många får i dag för lite D-vitamin och anledningen är förändrad livsstil. Många har arbeten som gör att de sitter inomhus och jobbar eller har andra vanor som gör att de vistas alltför lite i solen. Detta enligt en artikel i Dental Tribune, som tar upp tändernas behov av D-vitamin för läkning, benintegration med mera. Tandläkare bör därför kontrollera D-vitaminhalten före behandling.  

Tillräcklig mängd D-vitamin i blodet är viktigt för bra tandvård. Patienter med D-vitaminbrist lider högre risk att drabbas av problem vid implantat. Anledningen är att bentillväxten i käkbenet är beroende av D-vitamin och att brist på D-vitamin försämrar kalciumupptaget.

Av en artikel i Dental Tribune framgår att försök år 2016 visade att alla som behövde ta bort sina implantat efter 15 dagar på grund av att de inte läkte in i käkbenet hade alltför låga D-vitaminnivåer i blodet (mindre än 20 ng per ml blod. I Sverige är gränsvärdet för vitamin D3 i blod 50 ng/ml och under det anses brist föreligga. Optimala nivåer ligger dock betydligt högre (80-100 ng/ml).

Kopplingar finns också till parodontit och blåsor i munnen om man har D-vitaminbrist enligt samma artikel. De tar även upp behovet av andra ämnen som minskar den oxidativa stressen som C-vitamin och olika B-vitaminer. Sedan tidigare vet vi också att selen har viss betydelse. 

Författarna till artikeln tar också upp D-vitaminets betydels för immunförsvaret. Artikeln förklarar på ett bra sätt vikten av till räckliga D-vitaminnivåer i blodet. De rekommenderar ett tillskott på 1000 till 5 000 internationella enheter (IE) för flertalet och upp till 10 000 IE om man har mycket låga D-vitaminnivåer. 

Se mer artikeln i Denta Tribune (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)