Nu har Tandhälsoförbundet (Tf) skickat sitt remissvar angående utredningen om jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) till Socialdepartementet. I det skriver vi att det är viktigt att tänderna betraktas som del av kroppen och att tandvården inordnas under sjukvårdens högkostnadsskydd. Det ska inte kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn.

Samtliga remissvar kan läsas på regeringskansliets hemsida. Där finns endast de svar som remissinstanserna har skickat in. Andra organisationer kan också yttra sig, men publiceras inte på regeringens hemsida. Tf har denna gång varit remissinsans.

Tf har i remissen tagit upp behovet av att reformera tandvården så att alla har råd att gå till tandläkaren. Vi tar också upp att fyllningsbyten på grund av allergi eller överkänslighet ska vara gratis och att tandläkarnas skydlighet att informera patienten om olika alternativ och eventuella risker ska införas i lagstiftningen.

Patienterna behöver också få bättre rättigheter, vilket kan regleras bättre i de ansvarsförsäkringar som alla tandläkare måste ha. Men kanske behövs också fler åtgärder. Om tandvården blir en del av sjukvården kanske omgörning med mera kan lösas på andra sätt. 

Tf har också deltagit i utarbetandet av Funktionsrätt Sveriges remissvar, läs gärna det också. Se länken nedan. Funktionsrätt Sverige liksom LO står bakom kraven på att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Kanske kan det ändå bli en förändring.

Läs remissen från Tf här
Till Funktionsrätt Sveriges remissvar

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)