Var är den utlovade utredningen som skulle visa hur tandvården skulle bli billigare för folk? I Tidöavtalet var partierna överens om att tillsätta en utredning för att analysera möjligheterna att lägga om tandvårdens högkostnadsskydd så att det mer liknar det för sjukvården. Prioritet skulle ges till äldre med stora behov av tandvård.  Tf har skrivit till regeringspartierna och frågat efter utredningen, men ännu inte fått något svar.

Samtliga partier utom moderaterna ansåg före valet att tandvården på sikt ska ingå i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. I Tidöavtalet beslutades att tillsätta en utredning, men någon sådan har vi ännu inte sett röken av. 

Enligt avtalet är uppgiften för utredningen att se över tandvårdens högkostnadsskydd för att ge förslag till en lösning som liknar den för sjukvårdens högkostnadsskydd. Prioritet skulle ges till äldre med stora behov. Några utredningsdirektiv har ännu inte publicerats. 

Två frågor är tunga inför utredningens arbete:
1. Det ena är kostnaderna. En tidigare utredning beräknade kostnaderna till sex till sju miljarder kronor. I ett sjukvårdsperspektiv är det en liten summa som knappast kan vara svår att få fram. Munhålans bakterieflora eller inflammationer tycks påverka risken för många andra sjukdomar och därför kanske det till och med skulle vara lönsamt med mer statligt finansierad tandvård. 

Hälsokostnadsanalyser behövs för att undersöka de verkliga kostnaderna för eftersatt tandhälsa. Hur mycket färre stora ingrepp behövs under livstiden om man kommer till tandläkaren innan kariesangrepp förstört delar av eller hela tanden. Blir det en vinst på  lite längre sikt? Blir behovet av tandläkare lägre?

Samhällsekonomiska analyser behövs för att undersöka om bättre tandhälsa skulle minska risken för andra sjukdomar som hjärtinfarkter, diabetes, tarmproblem, vissa cancerformer, sepsis med mera. Det kan visa sig vara lönsamt med billigare och mer subventionerad tandvård och då måste insteget till högkostnadsskyddet sänkas betydligt. I dag måste alla betala minst 3000 kronor för att överhuvudtaget få någon subvention. Alla har inte råd med det. 

2. Det andra är professionens inställning till ett högkostnadsskydd som liknar hälso- och sjukvårdens system. Kanske har vi här det största problemet. Flertalet tandläkare anser att byråkratin skulle öka och deras frihet som tandläkare minska. Men egentligen är alla som är anslutna till försäkringskassan redan hårt styrda och måste rapportera koder, antal tänder med mera till försäkringskassan för att få ut några pengar. 

I tandvården finns flera olika bidragssystem. Försäkringskassan handhar det statliga stödet till detta finns regionernas stöd till barntandvården och till vissa grupper som finns angivna i tandvårdsförordningen. Det kanske till och med blir enklare om allt är under samma tak. 

Sjukvården har klarat att privatiseras utan problem. De styrs också av försäkringskassans önskemål om koder och annan hantering. Men hos dem hör man sällan problem. Tandläkare (liksom läkare) kan välja att helt stå utanför systemet. Då får patienten betala hela summan själv. Den möjligenheten kan finnas kvar även efter en omstrukturering av tandvårdens  högkostnadsskydd. 

Vad är då problemet? Kanske krävs en utredning för att tydliggöra kostnaderna för samhället och en utredning som mer i detalj förklarar skillnaderna mellan dagens byråkrati jämfört med den som kan komma när systemet ändras. Det krävs modiga politiker som kan mota bort spöken i denna fråga. En utredning kan hjälpa till.

Tandhälsoförbundet samtalar med politiker, andra funktionsrättsorganisationer, pensionärsorganisationer, LO och andra med samma önskan om billigare, bättre och mer rättvis tandvård. Målet är att riksdagsbeslut ska kunna fattas under denna mandatperiod för att få ett slut på diskriminering av tandhälsan. Hjälp till du också genom att kontakta din politiker och om du inte redan är det bli medlem i Tf.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)