År 1861 utfärdades en ordningsstadga för tandläkaryrket. I ”Ordning för Tandläkekonstens utöfning af den 18 juni 1861” fastslogs, i tredje paragrafen, uttryckligen att yrket nu även var öppet för kvinnor.

Amalia Assur brukar räknas som Sveriges första kvinnliga tandläkare. Amalias far var hovtandläkaren Joel Assur. Han var en av Sveriges första tandläkare överhuvudtaget. Under en längre tid assisterade Amalia sin far i yrket. År 1852 fick hon ett specialtillstånd av Kongl. Sundhetskollegium att på egen hand praktisera i tandläkaryrket.

Maria Johanna Briwolski skulle kunna ses som den första kvinnan med tillåtelse att praktisera tandvård i Sverige. År 1782 fick hon tillstånd av Collegium Medicum eller Kungl. Maj:t. Chirurgiska Societeten att arbeta med tandvård. På 1700-talet var dock inte tandläkaryrket helt formaliserat i Sverige och det är därför oklart om hon kan betraktas som tandläkare i modern mening.

Rosalie Fougelberg var den första kvinnliga tandläkaren i Sverige sedan yrket officiellt öppnades för både kvinnor och män. Precis som Amalia Assur, arbetade Rosalie tidigt som assistent åt sin far och ville följa honom i hans yrke som hovtandläkare. Rosalie underkändes dock vid flera examenstillfällen. Även vid det tredje försöket 1866 som övervakades av journalister från både Aftonbladet och Dagens Nyheter, underkändes hon av Collegium Medicum. Rosalie fick dock dispens att praktisera av kung Karl XV, och blev därmed landets första kvinnliga tandläkare sedan yrket hade öppnats för båda könen. Rosalie arbetade därefter bland annat som hovtandläkare hos drottning Lovisa 1867-1871.

Den första svenska kvinnan som tog tandläkarexamen på samma villkor som en man var Carolina Gällstedt-Kronmann. Carolinas flicknamn var Roosvall innan hon gifte sig med Carl Gällstedt. Carl jobbade med tänder och på så sätt intresserade sig även Carolina för tandläkaryrket. När maken dog flyttade Carolina till Danmark, där hon som änka studerade till tandläkare vid universitet i Köpenhamn. Den 8 februari 1870 avlade Carolina tandläkarexamen där. En kort tid därefter fick hon tandläkarlegitimation även i Sverige och bosatte sig sedan i Lund, där hon jobbade som tandläkare. 1874 gifte hon sig med den danske tandläkaren Georg Kronmann och ändrade då sitt namn till Carolina Gällstedt-Kronmann.

Den första tandläkarexamen som en kvinna avlade i Sverige (på samma villkor som en man) ägde rum den 10 januari 1889. Det var Constance Elbe som lyckades med denna bedrift och tidskriften Idun skrev ett reportage om händelsen. Constance Elbe valdes in i Tandläkare-Sällskapet samma år. Tyvärr möttes detta av vissa protester, där en ledamot anmälde sin ”reservation mot qvinnors inväljande i allmänhet”. Vid sidan om tandläkarpraktiken var Constance även engagerad i Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt (FKPR).

Enligt Socialstyrelsens statistik (år 2020) så utgör de kvinnliga tandläkarna idag 58 procent av yrkeskåren. Ett av de absolut mest kvinnodominerade yrkena, mätt utifrån det totala antalet utfärdade legitimationer, är tandhygienist. Inom detta yrke är hela 96 procent kvinnor.

Mer information:
Artikel i Tandläkartidningen
Wikipedia
Statistik från Socialstyrelsen

 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)