Svenska Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket mörkar riskerna med amalgam och de stora mängder kvicksilverånga som frisläpps då tandläkare borrar i amalgamfyllningar eller putsar sådana. Riskerna är uppenbara och i världens alla länder håller amalgam på att förbjudas på grund av dess allvarliga hälsoeffekter plus förstås riskerna för miljön. I Sverige hävdar myndigheterna fortfarande att det inte är bevisat att amalgam läcker kvicksilver som kan påverka hälsan hos känsliga individer. 

Amalgam består till hälften av kvicksilver och resten är andra metaller. Kvicksilverånga bildas då amalgamfyllningen blir varm, t ex då tandläkaren borrar i den eller då tandhygienisten putsar fyllningen. Vid så gott som allt amalgamarbete slår kvicksilverhalten upp över taket för tillåten exponering i arbetsmiljön. Även personer med amalgam i tänderna kan periodvis komma upp i halter som överstiger nuvarande gränsvärdet för kvicksilver i arbetsmiljön. 

Tandhälsoförbundet (Tf) får ofta samtal om att tandläkare borrat bort amalgamet, vilket utsätter både personalen och patienten för stora förgiftningsrisker. Nyligen berättade en tandläkarstudent att hon blivit mycket sjuk efter att ha tagit bort en amalgamfyllning på sin praktikplats. Vi ska komma ihåg att så gott som alla äldre personer har amalgam i sina tänder och en del har väldigt mycket amalgam.

En del kan avgifta kroppen effektivt och då blir de inte sjuka, men om kroppen inte blir av med tungmetallen så lagras den i kroppen och når så småningom halter som framkallar förgiftning och sjukdom. Hos dessa personer tar det tid och därför kanske man inte blir sjuk förrän i 50-60-årsålderna. Andra kan vara allergiska och då kommer symtomen tidigare. 

Kvicksilverförgiftning kan orsaka ångest, extrem trötthet, hjärndimma, magtarmproblem, värk i muskler och leder eller andra märkliga symtom. Ofta har kvicksilverförgiftade flera tiotals symtom samtidigt och eftersom vården inte känner till problemen eller i alla fall inte får korrekt information så får dessa personer ingen vettig diagnos av doktorn. Flertalet kommer själva på orsaken då de kopplar ökade symtom till tandläkarbesök. 

Om amalgamet tas bort hos tandläkare om inte förstår riskerna, kan man få akut förgiftning med illamående, extrem trötthet, kraftig huvudvärk, synrybbningar i form av dimsyn eller kikarsyn och extrem trötthet. Andra kan få långsamt ökande symtom, men då är det svårt att koppla dem till kvicksilverexponering hos tandläkaren. 

Både för patientens och tandvårdspersonalens skull är det angeläget att Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket tar riskerna med amalgam och kvicksilverfrisättning på allvar. Information måste utarbetas som når tandläkare och patienter. USA:s myndighet FDA har tydlig information om riskerna med amalgam för patienter och personal. Nu har röster höjts för ännu mer omfattande information. Sverige är sämre än USA när det gäller information om giftigt amalgam. Även om förbud att sätta in nytt amalgam finns så har hälften av befolkningen fortfarande sådana fyllningar och invandrare plus asylsökanden har också amalgam. Det finns ingen ursäkt att dröja med sådan information.

Se mer Tf:s hemsida amalgamsanera.nu 
Se också sammanställning av forskningslitteratur här

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)