Svenska patienter anser att de ofta blir orättvist behandlade i vården och att de inte blir tagna på allvar. Detta visar en undersökning som myndigheten för Vård- och omsorgsanalys har genomfört. Samma frågor ställs till befolkningen i tio andra OECD-länder och i jämförelse med dessa länder hade Sverige sämst resultat på de nya frågorna.

Återkommande undersöker myndigheten för Vård- och omsorgsanalys hur folk uppfattar vården och bemötandet. Samma frågor ställs i "International Health Policy Survey", vilket innebär att man kan jämföra resultatet med tio OECD-länder.

I årets upplaga ställdes två nya frågor som handlar om orättvis behandling och om att inte bli tagen på allvar. Där fick Sverige sämst resultat av alla tio länder. Bäst var Nederländerna på 84 procent, medan Sverige endast hade 62 procent.

På frågan om deltagarna inte blivit orättvist behandlade, placerar sig Sverige återigen sist. Av patienter i Nederländerna svarade 93 procent att de inte upplevt att de blivit orättvist behandlade. Bland svenska patienter ansåg 81 procent att de inte behandlats orättvist, vilket återigen var sämst betyg. 

När det gäller samtal mellan patient och vårdpersonal om mål och prioriteringar, olika behandlingsalternativ och eventuella biverkningar fick Sverige också bland de sämsta resultaten. Personcentrering och vård av patienter med kroniska sjukdomar har försämrats sedan förra undersökningen som gjordes 2020.

Undersökningen om fattar 2 300 personer och gjordes 2023. Förutom Sverige ingår Australien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA i studien. Nederländerna utmärker sig som det land med bäst resultat för många frågor i undersökningen. Det gäller särskilt personcentrering, kontinuitet och tillgänglighet där de svenska resultaten visar störst brister.

Många tandvårdsskadade känner igen sig i undersökningen och särskilt gäller det att inte bli trodd och lyssnad på. Sällan ger läkare information om behandlingen eller vilka olika alternativ som finns. Detsamma gäller risk för biverkningar. Det behövs verkligen förändringar i attityden till patienterna. 

Till sammanfattande artikel i Läkartidningen
Till Vårdanalys rapport

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)