I dag den 12 december 2020 har Academy of Ceramic Odontology in Sweden (ACOS) bildats. Tandläkare, tandtekniker, materialforskare och patienter står bakom organisationen. Med vid bildandet var Tandhälsoförbundets (Tf) ordförande Ann-Marie Lidmark som också kommer att delta som patientrepresentant i den nya organisationen. 

Keramiska material är så gott som biverkningsfria och har mycket god hållfasthet. Ändå har de inom odontologin inte fått den framgång de förtjänar. En akademi för keramiska dentala material har därför bildats med syfte att bättre nå ut till tandläkare, tandtekniker och patienter. Det behövs också ordentliga satsningar på materialforskning i samverkan med kliniskt verksamma forskare. 

Drivande bakom bildandet är tandläkare Noran De Basso och materialforskaren vid Stockholms universitet James Shen. För Tf:s del handlar det om att få acceptans för keramiska material, framför allt som implantat, men också i kronor och broar. De allra flesta av medlemmarna tål åtminstone zirkonia, men även flertalet andra keramiska material. 

Inledningstalade gjorde tandläkare Bobbie Beckman som satt in keramiska implantat i zirkonia sedan 1980-talet. Han berättade att det var Tf:s medlemmar som satte honom på spåren då han behandlade många amalgamskadade och sökte efter metallfria material. Bobbie Beckman är sedan lång tid tillbaka verksam som tandläkare i Italien. Numera finns tandläkare i Sverige som sätter in zirkoniaimplantat för den som så önskar. 

ACOS som är förkortningen på den nya akademien har till uppgift att främja utveckling och kunskap om keramiska material och ska följa och analysera risker och möjligheter med odontologiska keramer. Organisationen ska initiera kompetensutveckling hos tandläkare, tandtekniker med flera och också bidra till ökade kunskaper hos allmänheten. 

Ett problem i dag gällande zirkonia är att det ofta är dyrare än andra keramer och att försäkringskassan och regionerna inte ger samma ersättningar till zirkonimplantat som till implantat av titan. Även ersättningsfrågorna ska akademien ta upp.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)