Personer som blir sjuka av kvicksilver kan antingen vara allergiska eller ha problem att utsöndra tungmetallen och blir därmed efter en tid förgiftade. Problem att avgifta kan vara ärftligt betingat, men känner man till detta så finns möjlighet att ta särskilda kosttillskott för att smita förbi defekta gener. 

Hos den som har dålig avgiftning ackumuleras gifterna i kroppen istället för att föras ut med urin, avföring, svett och hår. Ofta är detta genetiskt betingat, men vissa näringsbrister kan också leda till sämre avgiftning. 

En viktig sådan gen är MTHFR-genen, som är väsentlig för omvandling av folsyra till metylfolat. Sker inte den omvandlingen kommer flera processer att avstanna och man får bland annat lägre halt serotonin och lägre halt glutation än normalt.

Mycket annat händer också som är negativt för kroppen. Bland annat får man förhöjda värden av homocystein.

Det går att smita förbi genen genom att tillföra metylerad folsyra. En del personer kan också behöva metylerad vitamin B12, B6 och B2 för att avgiftningen ska sätta igång. Sådana preparat kan köpas i hälsokostaffärer och är väl värda att pröva. Man behöver dock hålla på några månader med kosttillskotten för att märka effekten.  

En majoritet av befolkningen har minst en mutation på MTHFR-genen, men en betydligt mindre andel har mutation på båda dessa gener. DNA-tester kan göras för att testa om man har problem med sin avgiftning. Men det går ju också bra att testa sig fram genom att ta de ovan nämnda tillskotten.

Till mer information till MTHFR-genen 
Till mer om MTHFR-genen och missbildningar (engelska)
Till dr Yasko och beskrivning av ytterligare gener av intresse (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)