Vi styrs både av små elektriska strömmar och av biokemiska reaktioner. Nanoströmmarna har stor betydelse för kroppens olika funktioner och de kan störas av elektromagnetiska fält av olika styrka. När man har flera olika metaller i kroppen kan strömmar bildas mellan dem som stör andra funktioner. Det handlar om att metallerna korroderar eller rostar.

Om detta skriver Yolanda Hedberg i senaste Tf-bladet (nr 1/23). När metaller löses ut kan allergier uppträda liksom påverkan på nervsystemet och hela kroppen. 

Detta kallas korrosion och uppstår mellan metaller beroende på hur sur miljön är, om det finns bakterier som angriper materialet eller om det finns en inflammation. Korrosion är en elektrokemisk process, vilket innebär att det finns negativa och positiva strömmar. Munhålan är särskilt känslig. 

Korrosion av amalgam ökar i närvaro av andra ädla metaller som t.ex. guld. Det kallas på fackspråk för bimetallkorrosion. I Tf har vi kallat det för galvaniska strömmar. Det märkliga är att metallens ädelhet beror både på dess egenskaper och på miljön. 

Hedberg berättar att titan kan vara en ädel metall vid normala förhållanden, men blir betydligt mindre ädel vid en infektion. Detta betyder att exakt samma metall kan korrodera olika snabbt i olika munnar. Det spelar också roll vilka andra metaller som finns i munhålan. En infektion eller inflammation kan förvärra korrosionen, vilket innebär att symtom plötsligt kan uppstå. 

När metaller korroderar avges metalljoner, vilket kan skapa allergier mot metaller. Men eftersom munhålan är mycket tolerant  så kan symtom uppstå i andra delar av kroppen. Det handlar om immunförsvarets reaktioner och då kan knäsmärtor, ledproblem, fibromyalgi och mycket annat uppträda.

Tandhälsoförbundet (Tf) avråder från metaller i munhålan då de ofta ställer till besvär. I tandvården finns alternativ till metaller i samtliga fall varför det är klokt att vägra metaller. Inte ens proteser behöver innehålla metaller. Bra är också att hålla kroppen basisk eftersom man då utlöser mindre andel metaller. 

Till artikeln i Tf-bladet.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)