Den självskattade hälsan ökade från 72 procent till 78 procent mellan 2004 och 2016. Detta enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor. Tyvärr finns stora skillnader mellan olika grupper och bland dem med endast förgymnasial utbildning anser endast 69 procent att de har bra tandhälsa. 

Det här innebär alltså att utbildning och ekonomi har stor betydelse för tandhälsan. Stigande ålder gör också att den självskattade hälsan anses sämre. För den som har små ekonomiska marginaler är det svårt att få ihop pengar till tandläkarräkningen. 

Bland dem som upplevt en ekonomisk kris eller som avstått från att besöka tandläkaren av ekonomiska skäl är det inte ens tre av tio (29 procent) som tycker att den egna tandhälsan är bra.

Folkhälsomyndigheten diskuterar tyvärr inte den enskildes kostnader för tandvården utan anser att viktigast är att införa riktade insatser för att förändra levnadsvanor i grupper med störst behov. Myndigheten  nämner t.ex. vanor som rör tobak, alkohol, mat och fysisk aktivitet. Även förebyggande insatser som fokuserar på barn och unga anses behövas för att skapa en jämlik tandhälsa i hela befolkningen.

Tandvårdsskadeförbundet får samtal från förtvivlade personer som frågar efter bidrag till tandvård. Den som har riktigt låga inkomster har möjligher att få tandvård av kommunens socialtjänst, men alla vill inte ansöka om detta. Andra alternativ är olika kyrkor som kan ha fonder för dem som bor i församlingen. Kostnaden för att gå till tandläkaren är mycket stor för den som har sjukpenning, är förtidspensionär etc. 

Viktigt är att tandvården inordnas i hälso- och sjukvården och får samma högkostnadsskydd som där. Åtminsone måste insteget för att få bidrag till tandvården sänkas rejält från dagens 3 000 kr. Nuvarande försäkringssystem för tandvården är djupt orättvist och gynnar den som har mycket pengar. Upp till 3000 kr betalar man allt själv och därefter betalar man hälften.

Först när kostnaderna uppgår till 15 000 kr ges ordentlig rabatt då betalar den enskilde endast 15 procent av kostnaden. Detta system gynnar verkligen den som är stadd i god kassa. Tyvärr har Folkhälsomyndigheten inte gjort någon analys över vilka grupper i samhället som subventioneras mest i tandvården. Tandvårdsskadeförbundet misstänker att det främst är medel- och höginkosttagare som utnyttjar tandvårdsförsäkringen. 

Tänderna är del av kroppen och sannolikt minskar sjukvårdskostnaderna om folk slipper ha allvarliga tandproblem av ekonomiska skäl. Även sådana samhällsekonomiska analyser behövs som underlag för att skapa ett försäkringssystem som är mer jämlikt. 

Till sammanfattning av rapporten
Direkt till Folkhälsomyndighetens rapport
Till artikel i Dagens Samhälle

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)