Runt om i världen diskuteras riskerna med kvicksilver som läcker från folks amalgamfyllningar. Extrem trötthet, värk i muskler och leder, mag- och tarmproblem, koncentrationssvårigheter och mycket mer  kan härledas till sådana fyllningar. 70-90 % blir bättre efter borttagning av dessa giftiga fyllningar. I Sverige har dock flertalet läkare och tandläkare hakat upp sig på att vi förbjudit amalgam av "miljöskäl". Det blir allt svårare att få hjälp i sjukvården för drabbade, detta trots att många i andra länder höjer Sverige till skyarna för amalgam- och kvicksilverförbudet.

Tandvårdsskadeförbundet är förstås stolta över att Sverige infört kvicksilverförbud. Men fortsatt ringer och mailar många som har eller nyss fått problem med symtom som kan komma från amalgam och kvicksilver. Hälften av den svenska befolkningen har fortfarande amalgam så förgiftningsrisken finns fortfarade.

I Sverige har locket lagts på och inte ens media vill ta upp riskerna. Inte heller vill de granska den oserösa behandling som kvicksilver- och amalgamskadade patienter får. I dag får så gott som alla betala sina fyllningsbyten själva, detta trots lagstiftning som kom till just för att ge bidrag till detta.

Människor som varit sjukskrivna länge eller av andra själ saknar resurser tvingas därför fortsatt vara sjuka och utgöra en belastning för anhöriga och vården. Det är dags att ta kvicksilvers risker på allvar både allergier och ren förgiftning. Trots välfärdssverige är det fortfarande de fattiga som får lida och som inte får adekvat vård.

Se mer om amalgam och dess risker via länkarna nedan.

Till Dr Mercola om amalgam

Till uppmaning till FDA att förbjuda amalgam med hänvisning till vad som skett i Europa

Till Tf:s sida www.amalgamsanera.nu

Till IAOMT:s sida om amalgam, risker och sanering

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)