Tandläkarbristen i Sverige är stor särskilt i Norrland och på landsbygden, trots bättre tandhälsa. En anledning är att tandläkare gärna arbetar i storstäderna, men det är också så att vi blir äldre och dessutom behåller de egna tänderna långt upp i åren. Det behövs alltså fler tandläkare än tidigare och särskilt i områden med en åldrande befolkning. 

Många undrar säkert hur det kommer sig att vi plötsligt fått sådan tandläkarbrist och särskilt i de norra delarna av landet, trots att tandhälsan hos unga är betydligt bättre än tidigare. På många ställen finns endast folktandvården. Den styrs av regionerna och ska ge alla en god tandvård, men på många ställen kan det endast ge akuttandvård och knappt det. 

Tandvårdsskulden ökar därför i snabb takt i många områden, trots att tandhälsan under många år förbättrats. Tandvårdsskulden växer i snabb takt och många orsaker till det finns. Det handlar inte bara om brist på tandläkare utan också om att flertalet äldre kvar sina tänder hela livet, vilket ställer stora och delvis nya krav på tandvården och särskilt i områden med en åldrande befolkning. 

Tyvärr har regionerna inte tagit höjd för detta, vilket Tf i flera år försökt uppmärksamma regionerna och myndigheterna på. För bara några årtionden sedan hade de flesta äldre proteser och behövde inte annan tandvård än att korrigera proteserna eller få nya. I dag har de flesta sina tänder kvar hela livet och lever dessutom längre.

Tänderna blir oftast sämre med ålder och till detta kommer muntorrhet och mediciner som påverkar tandhälsan negativt. Inte underligt att det behövs fler tandläkare än tidigare och särskilt i områden med en åldrande befolkning. Det går inte bara att skylla på att tandläkare är ovilliga att arbeta i vissa regioner. 

Som patient har man rätt att få tandvård i andra regioner. Om folktandvården gör reklam för det och dessutom betalar patientens resor skulle det  kanske vara en av flera möjligheter att minska tandvårdsskulden. Idag får man betala resan själv och kanske finns andra trögheter som gör att patienter inte vänder sig till andra regioner. Tf:s medlemmar som har särskilda krav på tandläkaren åker ofta långa sträckor för att få den tandvård de önskar. 

Nu har region Norrbotten upphandlat hyrtandläkare och det innebär att fler kommer att få tandvård, vilket förstås är bra. Sannolikt kommer då tandläkaren att arbeta någon vecka eller månad i regionen för att beta av tandvårdsskulden. Någon långsiktig lösning är det dock inte. 

Metoder för stärkt egenvård behöver komplettera regionernas arbete för att minska tandvårdsskulden och också systematiska genomgångar av medicinering i sjukvården behövs. Mediciner skapar ofta muntorrhet och andra problem i munhålan. 

Tf ser många områden där information från regionerna och myndigheterna skulle kunna minska behovet av tandläkare. Kosten är en viktig del då äldre dels tar upp näringsämnen sämre än tidigare och dessutom kan vara undernärda. Komplettering med näringstillskott i form av fettlösliga vitaminer och mineraler skulle kunna förbättra tandhälsan något.

Exempelvis har D-vitaminbrist stor betydelse för tändernas förmåga att remineraliseras. Alla med återkommande tandvårdsproblem borde därför remitteras till vårdcentralen för provtagning av vitaminer och mineraler och få hjälp av näringsterapeuter att höja nivåerna och att förbättra kosten. 

Spottkörtlarnas funktion sätts ofta ner hos äldre både på grund av ålder och på grund av medicinering. Den som är muntorr riskerar kariesangrepp i högre grad än om man har en riklig och näringsrik saliv. Forskning inom området behövs, men både med tandläkarlaser och med lågenergilaser kan spottkörtlarnas aktivitet stimuleras. 

Regionerna bör i sin folkhälsopolitik lägga in även tandhälsan och detsamma gäller myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. I dag finns exempelvis inte några kostrekommendationer för bättre tandhälsa, trots att forskning finns inom området. 

Se mer om hyrtandläkare i Tandläkartidningen
Om tandläkarbrist i Tandläkartidningen
Till Socialstyrelsens utredning om tillgång och efterfrågan på legitimerad personal

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)