En stark oro finns för antibiotikaresistenta bakterier. Anledningen är den frekventa användningen och risken att allt fler bakterier blir mer tåliga mot olika sorters pencillin etc, vilket innebär att det kan bli omöjligt att utrota vissa bakterier som fått fäste i kroppen. Tandläkartidningen har publicerat en interssant artikel på detta tema. Tandvårdsskadeförbundet anser att PRF kan användas vid flera olika tillfällen i tandvården just för att minska behovet av antibiotika. 

Det finns enligt artikelns författare Jørgen Engberg, Tove Larsen och Lotta Edlund stor risk att epedemier kan bryta ut just för att våra nuvarande antibiotikum inte längre biter på alla bakterier. För att minska risken för resistens minskar man nu användningen av antibiotika på gott och ont. 

Av artikeln framgår att man bör välja ett antibiotika som har ett smalt spektrum och därför inte slår mot alla bakterier. Det innebär också mindre störningar på tarmens och munhålans normala bakterieflora. Läs artikeln via länken nedan. Ta också tillskott av bakterier för att återställa tarmfloran.

PRF är en metod där man koncentrerar patientens eget blod och använder sig av fraktionen med stor koncentration av vita blodkroppar. De är aktiva i kroppens immunförsvar, har antikroppar eller minnesceller som gör att de känner igen och kan omhänderta kroppsegna bakterier, t ex de som eventuellt finns kvar i hålet efter en rotfyllning. Att testa det först innan antibiotika skrivs ut borde prövas i större skala. De få svenska tandläkare som använder sig av PRF-metoden får mycket bra resultat vid svåra bakterieinfektioner och patienterna klarar sig bra utan antibiotika. 

Kanske kan PRF i framtiden användas även vid andra tillfällen än extraktion av tänder för att utrota skadliga bakterier. Se mer om PRF via länken nedan. 

Till artikeln i Tandläkartidningen
Till mer på Tf:s hemsida om PRF

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)