Tandläkare Steven Lin har många intressanta artiklar på sin hemsida. En av dem handlar om sömnproblem som vi vet att många av Tandhälsoförbundets medlemmar har. Kopplingar finns till tänder, käkarnas utveckling och förmågan att andas genom näsan. 

Tandläkare Steven Lin skriver i sin artikel att han varje dag har patienter som klagar på sömnproblem och därför har han intresserat sig en del för de orsaker som kan ha med tänderna att göra. 

Snarkning och tandgnissling har ofta kopplingar till hur man andas och hur väl kroppen och hjärnan syresätts. Dålig syresättning i hjärnan kan kopplas till utveckling av amyloida plack i hjärnan, som man associerar tll Altzheimers sjukdom. Steven Lin skriver i sin artikel att sådana plack kan uppkomma efter bara en natts dålig sömn. 

Han räknar upp följande problem som han associerar till dålig sömn och andningsproblem: tandgnissling, munandning, snarkning, restless leg synrome, går i sömnen, oro och depressioner, metabola problem, kalla händer och fötter. 

Steven Lin konstaterar att få personer i dag har käkar som växer ut ordentligen och kan härbärgera alla tänder. Många får tandställningar, men Lin menar att det inte löser orsaken till problemen. Istället försämras andningsvägarna, vilket i sig leder till att folk andas med munnen istället för näsan. 

Det handlar enligt Steven Lin både om näring och om att man andas genom munnen. Munandning ger sämre kvalitet på luften som når lungorna jämfört med om man andas genom näsan. Det kan leda till korta andningsstopp, vilket i sin tur orsakar försämrad syresättning. 
Till artikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)