I Skandinavien får minst 30 procent av ungdomarna tandställning på grund av att käkarna är för trånga och att tänderna därför inte får plats. Underkäken är i allmänhet alltför liten i dessa fall och därmed kan luftvägarna bli tilltäppta med snarkning och sömnapné som följd. Andelen som får tandställning respektive diagnosen sömnapné har under har ökat explosionsartat och därför kan man misstänka att det finns miljöorsaker.

Viktiga faktorer för att käkarna ska växa till ordentligt är tuggmotståndet i våra livsmedel, att vi andas genom näsan och att vi får tillräckligt mycket näring för bra tillväxt av käkarna. Nu ska forskare undersöka närmare om träning av tuggmuskulatur med mera kan minska problem med sömnapné. Tandhälsoförbundet ser fram emot resultatet av denna forskning. 

Trots avsaknad av tillräckligt mycket forskning finns många tecken som tyder på att andning och kost har extremt stor betydelse, vilket i så fall visar att det handlar om miljöfaktorer och inte genetik som vissa påstår. Att äta livsmedel med stort tuggmotstånd, se till att få tillräckligt med näringsrik mat och att andas med näsan är sådant som kan öka käkarnas tillväxt. Sådan kost är bra även ur andra synvinklar varför det finns flera skäl till kostomläggning. 

Trångställda tänder där tänderna växer på varandra för att de inte får plats innebär att käkarna är alltför korta och genom tillväxt skulle tänderna kunna få plats. Tandläkare Weston A Price som var aktiv första halvan av 1900-talet redovisade hur betydelsefull kosten är och konstaterade också att ingen av alla de ursprungsbefolkningar han besökte hade krokiga tänder eller för trånga käkar.

Sådan forskning har nu upprepats och visar att i modern tid har andelen med trångställda tänder ökat 30 procent i de skandinaviska länderna. Så snabba förändringar kan knappast vara ärftliga. 

Forskning finns som visar att om underkäken trycks ihop, vilket är fallet med konventionella tandställningar respektive om man andas genom munnen, så kommer också luftvägarnas funktion att försämras. En del med tandställning upplever att de har svårighet att andas och en del börjar snarka och troligen handlar det då om negativa förändringar i käken.

Det finns därför vissa risker med tandställningar som inte bara är förknippat till borttagning av tänder och risker för allergier mot de metallmaterial som används i tandställningen. Andra alternativ än de som används i Sverige finns också utvecklade. Evidens finns varken för den svenska modellen eller för alternativen. Därför välkomnar Tf mer forskning. 

Tf i Stockholm har bjudit in John Mew att berätta mer om dessa problem. Mötet hålls både som ett fysiskt möte och via zoom. Se mer här

Till forskningsartikel som visar extremt ökat behov av tandställning 
Länkar till forskning om hur andning och andningsvägarnas utveckling kopplat till näsandning och tandställningar

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)