Aktiva solare lever längre och minskar risken för hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes jämfört med personer som undviker solen. För den som inte solar är livslängden liknande den för rökare. Den nya forskningen är tydlig och det finns anledning för myndigheterna att nyansera råden om solning, säger författarna till forskningsstudien. 

Solen har flera positiva hälsoeffekter. Immunförsvaret förbättras, risken för högt blodtryck, blodproppar, diabetes typ 2 liksom risken för allvarliga virusinfektioner minskar hos dem som solar aktivt.  Bildning av D-vitamin är bara en av flera positiva effekter. D-vitamin stimulerar immunförsvaret. För att bilda D-vitamin krävs dock att man solar mitt på dagen och under sommarhalvåret då rätt UV-ljus når oss. Många svenskar har för lågt D-vitamin i blodplasman under vintern. 

Minskad diabetesrisk kan både ha att göra med ökad D-vitaminhalt, men också med melatoninhalten ökar vid aktivt solande. Andra forskare har funnit koppling mellan melatonin och diabetes typ 2. 

Solstrålningen stimulerar även kväveoxidbildningen som gör att blodkärlen blir  mer elastiska med minskad risk för högt blodtryck och blodproppar och den effekten ger solning vid alla tider på dygnet. Kväveoxiderna gör oss också mindre mottagliga för virussjukdomar och det kan vara orsaken till att förkylningar är mindre vanliga under sommaren. 

Forskningen visar att hög solexponering ger en något förhöjd risk för malignt melanom (elakartad hudcancer), men samtidigt har solning många andra positiva effekter. Malignt melanom utgör en liten del av all cancerinsjuknandet.  

Studien som nu publicerats har följt 29 000 kvinnor i södra Sverige under 30 års tid. Forskningen är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Lunds universitet. Forskningen visar skillnader i dödlighet och insjuknande i vissa sjukdomar mellan dem som solar aktivt och de som undviker sol. Dock är detta inte bevis för orsakerna till livslängd eller utveckling av diabetes och hjärtkärlsjukdomar. 

Solning ger också positiva effekter för tänderna bland annat genom ökade D-vitaminnivåer som är absolut nödvändigt för tändernas remineralisering och för ett bra immunförsvar som kan hindra infektioner i tandköttet med mera. 

Se mer i artikel i Dagens Nyheter (där forskningsledaren intervjuas)
Se sammanfattning av forskningsstudien på forskning.no (norska)
Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)