Nya undersökningar kommer ständigt som bekräftar tidigare forskning om amalgamets risker. Nu har ytterligare en i raden publicerats som visar att symtomen minskar efter amalgamsanering och att hälsoförbättringarna håller i sig efter både tre och fem år. Det handlar om kronisk trötthet, värk i muskler och leder, psykiska besvär och mycket mer. Vad gör Socialstyrelsen för att föra ut denna kunskap till läkare och tandläkare? 

Här redovisas tre bra gjorda studier som alla visar att amalgamsanering minskar sjukdomsbesvären och särskilt hos dem som själva förknippar symtomen med sina amalgamfyllningar. Det finns många fler och modern forskning har också kunnat hitta verkningsmekanismer för hur kvicksilver påverkar kroppen och vilka faktorer som ökar känsligheten. Detta tas dock inte upp här.

Helt färsk är forskningsrapporten från Norge (Björkman 2017) där 20 patienter som amalgamsanerat har följts bland annat med enkäter och mätning av kvicksilver i urinen. Kvicksilver i urinen gick ner efter fyllningsbyte liksom besvären. Det fanns således en koppling mellan besvär och kvicksilverhalten i urinen.

Patienterna följdes upp och efter både tre och fem år efter amalgamsaneringen kvarstod förbättringarna.

En mer avancerad studie gjordes i Kanada där man jämförde tre grupper patienter; dels en som hade kvar sina amalgamfyllningar (167 personer), dels en som amalgamsanerade (250 personer) och dels en grupp som aldrig hade haft amalgam (538 personer). Se länk nedan Zwicker, 2014.

Patienter med amalgam hade dubbelt så höga kvicksilvervärden i urinen som de utan amalgam. Hos dem som amalgamsanerade minskade kvicksilverhalten i urinen till nivåer som de utan amalgam hade. Hos dem förbättrades också hälsan, vilket inte skedde hos gruppen som hade kvar sitt amalgam. Efter fyllningsbytet minskade självrapporterade symtom och befintliga symtom reducerades.

Forskarna konstaterar i rapportens sammanfattning att trots att halten kvicksilver i urinen, enligt kanadensiska myndigheter, var alltför låg för att innebära en hälsorisk förbättrade fyllningsbytet hälsan.

Ett ännu större underlag för att amalgamsanering förbättrar hälsan finns från Amalgamenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ett tusental patienter behandlades där under delar av 1990-talet och av dessa följdes 796 personer upp, vilket redovisades i en forskningsrapport 2002. Undersökningen visade att 70 procent förbättrade hälsan efter amalgamsanering och antioxidantbehandling.

Antioxidantbehandling innebär att patienterna får tillskott av vitaminer och mineraler för att optimera immunförsvaret och kroppens egen avgiftning under och efter amalgamsaneringen. Anledningen till detta är att kvicksilverånga frigörs även vid en bra genomförd sanering med ordentliga skydd. För att förbättra kroppens möjlighet att omhänderta detta och de fria radikaler som bildas behövs en ordentlig antioxidantbehandling. Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att antioxidantbehandling är nödvändigt för ett tillfrisknande och en del kan också behöva hjälp med avgiftningen.

Socialstyrelsen utvärderade tidigare riskerna med amalgam och ytterligare en riskanalys bör göras igen. Kvicksilverstoppet i tandvården från 2009 gör inte att amalgamproblemet tagit slut. Fortsatt har hälften av befolkningen amalgam i tänderna. Äldre människor mer än yngre.

Nödvändigt är också att redovisa i ett meddelandeblad eller dylikt hur läkare och tandläkare ska hantera symtom som tyder på amalgam- och kvicksilverpåverkan.

Tandvårdsskadeförbundet anser att alla som vill ska få byta sina amalgamfyllningar gratis. Det skulle förbättra både hälsan och  miljön.

Till forskningsrapporten: Björkman m fl, 2017
Till forskningsrapporten: Zwicker m fl, 2014
Till forskningsrapporten: Lindh m fl, 2002


 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu