Patienter med smärtproblematik och käkfunktionsstärningar får inte alltid den tandvård de är i behov av. Det visar en forskningsartikel där tandläkare i Västerbotten intervjuats om hur det är att behandla dessa komplexa patienter. Denna artikel har viss bärighet på tandläkare Irene Brednert Jonsson som bland sina patienter har cirka fem procent patienter med smärtproblematik. 

Den intressanta forskningsstudien bygger på intervjuer av tandläkare vid folktandvårdkliniker i Västerbotten, som tar hand om patienter med komplexa smärtsyndrom. Av universitetets pressmeddelande framgår att patienter med långvarig smärta och käkfunktionsstörningar sällan blir omhändertagna i tandvården i dag. 

Flertalet tandläkare har inte kunskaper för att diagnostisera och behandla smärtproblematik i ansikte och käke. Tandläkare som intervjuades i studien ansåg det utmanande att ta hand om dessa patienter då schemat är pressat. Det finns helt enkelt inte tid.

Trots befintliga metoder för identifiering, diagnostisering och behandling av dessa patienter så ansåg de intervjuade tandläkarna att besluten är svåra på grund av patienternas mångskiftande besvär och av deras egen kliniska osäkerhet. En del tandläkare berättade att de upplever att de sällan har tid att gå tillbaka för att kontrollera befintliga metoder trots att de kanske finns nedladdade på datorn. 

Folktandvårdens organisation, ledningens inställning och förväntningar på hög intäkt per timme upplevdes som försvårande faktorer när det gäller omhändertagande av patienter med smärta och käkfunktionsstärningar. Ledningens prioriteringar liksom vad kollegorna anser om tandläkarens arbete är också betydelsefullt. 

Att bedriva rätt och jämlik vård är alltså svårt när det gäller komplexa förhållanden hos patienten. Förbättrade förhållanden på arbetsplatsen och kontinuerlig fortbildning anser forskarna är väsentligt för tandläkarnas professionella självförtroende och patientsäkerheten. 

Möjligen kan också IVO:s tillsyn vara något som minskar tandläkares vilja att ta hand om patienter som har mycket komplexa behov. Särskilt gäller det om man är orolig för vad kollegorna ska säga eller att behandlingsmetoderna av kollegorna inte anses vara enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Till forskningsartikeln
Till IVO:s anmälan av Irene Brednert Jonsson.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (Telefontid under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)