Käkbenet förämras om syretillförsel minskar, vilket kan bero på små proppar i kärlen eller på bakterier eller virus som gör att käkbenet bryts ner och kalcifieras. Få svenska tandläkare och käkkirurger har kunskap om denna problematik och inte heller läkare brukar förstå kopplingen mellan problem i käkbenet och nervsmärtor. 

Kronisk ischemisk bensjukdom är smärtsam och kan triggas igång av lokala inflammationer, infektioner, trauman eller förträngning av blodkärl. Detta tillstånd kallas ibland NICO (Neuralgia-inducing cavitation ostenecrosis) och förekommer inom medicinen framför allt i knä och höfter. Mindre känt är att detta tillstånd även kan drabba käkbenet.

Käkbenen är fulla av stora känsliga nerver och därför är det inte konstigt om försämrad blodtillförsel och nedbrytning av benet kan ge upphov till starka smärtor. Nerverna kan bli klämda eller till och med se söndertrasade ut, vilket kanske förklarar en del av smärtorna. 

En tysk läkare (Dr EJ Ratner) upptäckte problem med käkbenet genom att lokalbedöva området som var smärtsamt och försvann smärtan så öppnade han käkbenet. Han fann då förstört käkben som han kunde skrapa bort. Många blev bättre av sådan behandling. 

Han tog då också bort skadliga mikroorganismer och gifter som härbärgerats i det förstörda käkbenet. Gifterna ställer ofta till problem då de kan påverka viktiga enzymer och minska deras funktion radikalt.

Exempelvis kan mitokondriernas energiproduktion hämmas och kronisk trötthet kan uppträda, men även många andra sjukdomar kan orsakas av mikroorganismer och de gifter som bildas i ett käkben som får för lite syre och sakta dör.

Patologen Jerry Bouqout  verksam i USA har utvecklat diagnostik för förstörd benvävnad genom mikroskopering. Han och hans medarbetare kan då se olika problem i benstrukturen. Ibland finns hålrum, poröst och brunaktigt ben eller små oljedroppar i benstrukturen. 

Endast några få svenska tandläkare förstår dessa problem. Genom att såga bort en bit av benväggen kan benet innanför väggen analyseras och vid behov skrapar  de bort förstört ben. Behandlingen har räddat många personer som ofta i åratal haft oförklarliga medicinska problem.

Tyvärr är metoden inte riktigt godkänd i Sverige och därför är det också svårt att rekrytera tandläkare villiga att arbeta på detta sätt. Det är till och med så att flertalet tandläkare tror det är förbjudet både att dra ut tänder och att skrapa rent i käkbenet.

Det finns anledning för Socialstyrelsen att förnya riktlinjerna inom området så att det dessa problem tydligt framgår och också vilka åtgärder som tandläkare behöver göra. I deta arbete behövs internationell expertis.

Se mer i information till tandläkare från IAOMT  

Professor Jerry Bouqout har skrivit flera hundra forskningsrapporter om kronisk ischemisk bensjukdom och också byggt upp diagnostisering av sådana käkproblem. På hemsidan återkommer vi till honom. Den vetgirige kan gå in och titta på hans publikationer här.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)