Barn sväljer ofta tandkräm och därför kan de få för höga fluoridhalter, som kan orsaka fluoros (vita fläckar på tänderna) eller andra biverkningar. Alternativet finns i form av hydroxiapatit (det ämne tanden består av). 2021 publicerades en artikel där man jämförde kariesutvecklingen hos barn som borstade tänderna med hydroxiapatit respektive fluorider. Resultatet blev detsamma för tandkrämerna och forskarna menar då att man borde övergå till tandkräm med hydroxiapatit för vilket inga kända biverkningar finns. Det är alltså en säkrare tandkräm.

Undersökningen gjordes på polska barn som generellt utvecklar mer karies än svenska barn. 214 barn deltog och hälften fick borsta tänderna med  tandkräm som innehöll hydroxiapatit och hälften med fluoridtandkräm. Barnen var 3-7 år och föräldrarna borstade morgon och kväll med en elektrisk tandborste. Under dagen fick barnen själva borsta tänderna med en vanlig tandborste. Försöket pågick i 336 dagar.

Kriterierna för att få delta var bland annat att alla kindtänder skulle ha kommit upp och att barnet hade minst ett kariesangrepp på en av kindtänderna och minst fyra kindtänder skulle vara utan lagningar. Tandkrämerna bestod dels av 10 procent mikrokristallin hydroxiapatit och dels av fluoridtandkräm med 500 ppm fluor. 

Skillnaden mellan de två grupperna var mycket liten gällande kariesangreppen. Forskarna anser därför att man bör använda tandkräm med hydroxiapatit till barn, eftersom detta ämne inte har några kända biverkningar. Det gör alltså ingenting att barnen sväljer tandkrämen eller att man tar mer tandkräm än rekommenderat. Därmed skulle risken för fluoros med mera minska. Forskarna kontrollerade inte studien för kosten, men eftersom alla barn kom från samma området borde kosten vara likvärdig. 

Till artikeln (engelska) där det finns referenser till andra artiklar som jämfört olika tandkrämer.
Tips på olika tandkrämer med hydroxiapatit

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)