Slipning av kompositfyllningar skapar nanopartiklar som misstänks vara skadliga för tandvårdspersonalen. Men även patienter kan förstås drabbas. Särskilt allvarligt är om man inte tål fyllningen och den ska borras bort. I sådana lägen ska man alltid kräva kofferdam då det annars kan slungas in nanopartiklar i kindslemhinnan av det material man inte tål. 

Norska Arbetsmiljöinstitutet har studerat när tandläkaren slipar på kompositmaterial och funnit att det då frigörs stora mängder nanopartiklar. De flesta partiklarna som bildades med finkorning eller grovkorning diamantborr hade en storlek på 15-30 nanometer, det vill säga de kan betraktas som nanopartiklar. 

Celler från bronkerna hos människor utsattes för samma de ämnen som bildas vid putsning av kompositer därefter mikroskoperades cellerna. Forskarna fann att de små partiklarna togs upp i cellerna. Efter 72 timmar kunde förgiftningsreaktioner och celldöd påvisas i cellerna. 

Det här betyder att när dessa nanopartiklar inandas av tandvårdspersonalen kan de orsaka lokal inflammation i lungornas alveoler.  Dessutom frigörs det så kallade monomerer som inte härdat och som finns i kompositen. Bland dessa monomerer finns metakrylater som sen tidigare är kända för att framkalla allergier och cancer.

Det forskarna vid det norska arbetsmiljöinstitutet vill är att kontrollera om det finns kopplingar mellan partikelexponering från slipning av kompositer och lungsjukdomar som lungfibros, KOL och lunginflammation. 

För att minska riskerna i arbetsmiljön är det viktigt att vattenbegjuta vid all behandling plus att ha bra vakumsugar som transporterar bort obehagliga ämnen från tandvårdspersonalens andningszon.

Detta är också viktigt för känsliga patienter som annars riskerar bli sjuka av putsning och bortborrning av kompositer. 

Till danska Tandleageblad (danska)

 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)