Löf tog emot nästan 20 500 skadeanmälningar under år 2022. Detta innebär en ökning med 9,5 procent jämfört med föregående år. Skador inom tandvården tillhör de fyra vanligaste rapporterade fallen. Andra skador som ofta anmäls gäller ortopedi, distriktsvård och kirurgi.

Trots ökningen av skadeanmälningar menar Löf att svensk sjuk- och tandvård har blivit säkrare. Man påstår att konsekvenserna efter de mest allvarliga patientskadorna har mildrats. Som exempel nämns alltifrån kortare sjukskrivningstider, till att bestående men efter en skada har blivit lindrigare.

Vanligast är skador som inträffar i samband med operation eller behandling. En annan vanlig skadetyp är merskador som uppstått på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Enligt Löf har ökningen av antalet skadeanmälningar under 2022 flera orsaker. Främst menar Löf att grunden är befolkningsökningen i Sverige och att allt mer sjukvård genomförs. Vidare har flera verksamheter, framför allt planerad ortopedi och kirurgi, återupptagit normal verksamhet efter covid-19. Löf uppger att man under 2022 tagit emot cirka 900 anmälningar som rör skulderbesvär efter vaccination mot covid-19, vilket tydligt påverkar siffrorna för året.

I cirka 38 procent av de ärenden som beslutades under 2022 erhöll patienten ersättning. Däremot har det ökade antalet anmälningar inte någon motsvarighet i ett ökat antal ersatta skador. Ersättningen som betalas ut nationellt i Sverige, ligger på en konstant eller till och med något sjunkande nivå i förhållande till mängden utförd sjuk- och tandvård.

Det totala belopp som betalades ut under 2022 var 525 miljoner kronor i form av ersättning till patienter som skadats, eller vid dödsfall, till de efterlevande.

Ett årligt genomsnitt för ersatta anmälningar till Löf under 2016–2022 har räknats ut. För tandvården är antalet 907 per år, vilket ger 13 procent. Totalt motsvarar skadekostnaderna för tandvården dock endast 3 procent.

Den som drabbas av en skada inom hälso-, sjuk- eller tandvården kan ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen, vilken gäller sedan den 1 januari 1997. Den försäkring som tidigare var frivillig, blev i och med patientskadelagens tillkomst obligatorisk för såväl privata som landstings- och kommunala vårdgivare. För de patienter som behandlas av regionerna eller av vårdgivare med regionavtal gäller patientförsäkring i Löf. Sammantaget motsvarar detta 90 procent av all hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige.

Löf är således ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare, d.v.s. regionerna. Uppdraget är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadas i vården samt att bidra till att antalet vårdskador minskar. I december 2020 ändrade Löf juridiskt namn från tidigare Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag till numera Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag.

Mer information om Löf:

Pressmeddelande
Skadestatistik
Att anmäla en vårdskada till Löf

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)