Tidigare var det vanligt att visdomständerna togs bort redan i 20-årsåldern, men under senare tid har man blivit mer restriktiv med sådana extraktioner. Det kan ge problem senare i livet och eventuellt kan flera tänder ha påverkats. Forskning.no redovisar hur tandläkaren Hauk Øyri, odontologiska fakulteten vid Oslo universitet, funderat gällande visdomständerna. 

Tandläkaren och forskaren Hauk Øyri som forskat inom området berättar att anledningen till problem med visdomständerna är att käkarna successivt blivit kortare. Det handlar främst om förändrade matvanor och att man inte längre tuggar lika mycket som jägarfolken gjorde. Käkarnas tillväxt har minskat mycket under de senaste decennierna, vilket lett till krokiga tänder som växer på varandra. Men i den norska artikeln tas bara visdomständerna upp.

Visdomständerna kommer upp sent och först i åldern 17-22 år tränger de fram. Har man då för trånga käkar kan de inte alltid komma och ibland kommer de fram bara delvis och kanske ligger snett. Det i sin tur gör det svårt att komma åt att hålla rent. 

Det är väl känt att det är bättre att ta bort visdomständerna när man är under 25 år. Nu har samhället blivit mer restriktivt med att ta bort tänder och därför får fler visdomständer sitta kvar. I England fattades sådana beslut år 2000 och man fick då en kraftig nedgång i extraherade visdomständer. 

Av den norska artikeln framgår att det bara dröjde några år så blev det kariesangrepp och infektioner i dem och ibland skadades tänderna bredvid. Ytterligare några år senare ökade infektionerna i visdomständerna ännu mer och tandläkarna fick ofta ta bort även tanden bredvid då den också påverkats. Men nu var det alltså infektioner som var orsaken. 

Det här visar säger Øyri att slutar man ta bort visdomständerna så blir det mer komplikationer senare. Men det handlar främst om att käkarna är för trånga och arbetar man med att ge barnen bra näringsstatus och ordentligt tuggmotstånd så bör käkarnas tillväxt förbättras. I sådana fall kan visdomständerna sitta kvar. Det är alltså främst visdomständer som sitter trångt eller kommit upp snett som behöver tas bort. 

Intressant är också att andelen av befolkningen som har kvar sina visdomständer varierar med olika folkslag. Så har exempelvis en av tio skandinaver kvar sina visdomständer medan hela 40 procent av dem som bor i Asien saknar visdomständer. 

Se mer forskning.no 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)