Vissa personer med smärta extrem trötthet med mera kan vara drabbade av ischemisk bensjukdom, vilket innebär att delar av benet brutits ned under bildning av små hålrum där man finner mängder av gifter och ibland bakterier, svampar med mera. Ofta uppstår problemen efter trauman eller på grund av rotfyllda tänder. Kompetensen bland tandläkarna är liten inom detta område. 

Ischemisk bensjukdom  kan börja med käkbenskavitationer exempelvis till följd av att käkbenet inte läkt ordentligt efter borttagning av tand. Besvären kan vara kvar mycket länge. Under tiden utsöndras gifter som påverkar hälsan negativt. 

Många personer genomgår provtagningar och konsulterar både läkare och tandäkare för att komma på orsaken till problemen. Tyvärr är kompetensen bristfällig bland läkare och tandläkare i Sverige. Tandläkare som äganar sig åt att skrapa rent käkbenet riskerar mista legitimation. 

Tandhälsoförbundet har kontakt med några få tandläkaren som klarar att rensa käkbenet på ett korrekt sätt, men de känner oftast tveksamhet att hjälpa patienten då tillsynsmyndigheten inte riktigt accepterar detta arbetssätt.

Patienter som har besvär av ischemisk bensjukdom får oftast betydligt bättre hälsa om de hittar en tandläkare villig att rensa bort död vävnad i käkbenet. En del medlemmar i Tf är goda exempel på tillfrisknande efter borttagning av angripen benvävnad. 

Märkligt är att ischemiska bensjukdomar som uppträder på andra ställen i kroppen inte alls är kontroversiella att behandla. Gällande tänderna intar myndigheterna alltså en helt  annan attityd och man vill inte kännas vid riskerna. 

IAOMT (International Academy of Oral Medicin and Toxicology) har på sin hemsida en kurs för tandläkare i detta ämne. Kursen kan också följas av intresserade och pålästa patienter som vill lära mer om ischemiska bensjukdomar och vilka behandlingar som finns. Se mer länken nedan. 

 Till IAOMT:s hemsida och kursen som handlar om ischemisk bensjukdom. Kursen är gratis. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)