Inflammationer inuti käkbenet kan orsaka kroniska sjukdomar, cancer, trigeminusneuralgi och mycket annat. Inflammationer innehåller inga bakterier däremot fettliknande substans och cytokiner som påverkar kroppens immunförsvar. Höga halter av cytokinen RANTES/CCL5 har uppmätts i inflammerat käkben. Samma cytokin finns också i cancertumörer. Se mer filmat föredrag av den tyske tandläkaren och forskaren Johann Lechner.  

Nu finns alltså föredraget om inflammationer inuti käkbenet av Johann Lechner utlagt på Tandhälsoförbundets (Tf:s) hemsida med svensk undertext. Föredraget hölls ursprungligen för tandläkare i Stockholm den 26 november och är nästan tre timmar långt. Få orkar titta igenom hela föredraget på en gång, Ta en bit i taget.

Lär mer om de tysta inflammationerna i käkbenet. Ofta uppstår de efter borttagning av tänder då läkningen varit ofullständig och särskilt kan problem uppstå där visdomständerna suttit. I inflammerad vävnad finns inga bakterier däremot stora mängder av vissa signalmolekyler som påverkar andra delar av kroppen. Ingen självläkning äger rum utan inflammationen måste opereras bort och därefter kan mängder av oförklarliga symtom försvinna. Se mer länkarna nedan.

Första delen av föredraget handlar om stress och risk att stressen blir permanent om kroppen inte får möjlighet att bearbeta traumat. Lechner berättar bland annat att man absolut inte ska ta bort fyra visdomständer samtidigt då det blir en alltför stor chock för kroppen. Då stannar läkningsprocessen av och man är kvar i det första stadiet då det bildas mängder av cytokiner som påverkar kroppens immunförsvar. Läkningsprocessen kommer aldrig i gång och istället bildas fettvävnad som producerar cytokinen RANTES och gifter. 

Därefter följer information om cytokinen RANTES (CCL5) som finns i stora mängder i inflammerat käkben. Den påverkar kroppen på många olika sätt genom att mobilisera vita blodkroppar och främst T-cellerna. Samtidigt tystnar andra cytokiner som normalt visar att en inflammation finns. Det innebär att inflammationerna i käkbenet är tysta; de svullnar inte och värker inte.

Inflammationerna syns inte på vanlig röntgen, vilket gör att det finns en diskussion inom tandläkarkåren om inflammationer inuti käkbenet verkligen existerar. Flera exempel på röntgenbilder visas av Johann Lechner och han visar också foton på den feta inflammerade vävnaden som den ser ut då den väller ut genom hålet i käkbenet. Bilder finns också på inflammerad vävnad runt titanimplantat.  

RANTES finns i stor mängd inuti käkbenet, men finns också i olika cancertumörer. Lechner visar under föredraget mängder av forskningsartiklar där man mätt RANTES i cancertumörer. Han tror det finns en koppling och har hjälpt många patienter att läka ut cancertumörer efter att inflammationerna inuti käkbenet tagits bort och RANTES-signaleringen därmed upphört.

Titanimplantat tas upp särskilt och flera fall av döda celler och fettvävnad i anslutning till titanimplantat redovisas. Den degenererade vävnaden runt implantatet eller på en sida av det syns inte på röntgen utan tandläkaren tror att titanimplantatet vuxit fast ordentligt. När implantatet tas bort följer ofta fettklumpar med. Så blir det inte med Zirkoniaimplantat, vilket beror på att titan till skillnad från det keramiska implantatet avger titanpartiklar/joner som retar immunsystemet.

Mot slutet av föredraget redovisas hur man med hjälp av ultraljud kan diagnostisera fettvävnad, hålrum med mera inuti käkbenet. Det görs med apparaten CaviTAU som mäter  ultraljudets utbredning i vävnaderna. Går ultravågorna genom fettvävnad eller hålrum blir det fördröjningar jämfört med när det hårda käkbenet penetreras av ultraljudet. Mätvärdena skickas till en dator som illustrerar var patienten har problem med hjälp av olika färger. 

Vid alla operationer där inflammationer avlägsnas ur käkbenet delar tandläkaren upp uttagen vävnad i två delar. En del skickas för analys av cytokiner och den andra för analys av gifter. Till och med mögelgifter har hittats i dessa fettklumpar. 

Mycket mer intressant finns för den som lyssnar på Johann Lechners presentation. 

Till Johann Lechners föredrag på Youtube (engelska med svensk undertext)
Mina besvär minskade med 95 % efter att jag fått inflammationer i käkbenet åtgärdade (engelska)
Fallbeskrivning på hemsidan under Min historia om bihålebesvären som försvann efter att käkbenet opererats

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)