Mängder av bakterier och andra mikroorganismer finns i munhålan och särskilt elakartade sådana finns hos personer med djupa tandköttsfickor eller rotfyllda tänder. Att rotfyllda tänder är bemängda med bakterier beror dels på ofta förekommande otäta rotfyllningar, men också på att tändernas dentinkanaler snabbt fylls med bakterier.

Sepsis eller det som tidigare kallades blodförgiftning är ett mycket farligt och ibland dödligt tillstånd. Ofta är det svårt att hitta orsaken till att det kommit in bakterier i blodet.

Tandhälsoförbundet (Tf) är övertygad om att en viss andel av dessa oförklarliga orsaker handlar om bakterier eller andra mikroorganismer i munhålan.

Tecken på infektioner i munhålan är bland annat illaluktande andedräkt, bitter smak i munnen, feber, smärta i tand eller käkben, tändernas ökade känslighet för kallt och varmt, svullnad i käkben eller tandkött respektive svullnad i nackens körtlar.

Viktigt att veta är också att en tand faktiskt kan dö utan att man får ont under den. Döda tänder är ofta missfärgade och brun- eller svartaktiga och innehåller mängder av sjukdomsframkallande bakterier. Rotfyllda tänder är döda tänder.

Rotfyllningar är inget som förordas av Tf. Anledningen är att de alltid innehåller bakterier även om den gjorts av en mycket skicklig tandläkare. Utrymmen finns alltid som tandläkaren inte kommer åt och särskilt gäller det tändernas dentinkanaler.

Om bakterier från tandköttet, rotfyllda tänder eller från infektioner i käkbenet tränger in i blodbanorna uppstår sepsis. Kroppen påverkas oftast snabbt och organ efter organ stänger ner och får man inte hjälp riskerar man att avlida.

Tandhälsan är alltså viktig och det är angeläget att se till att man inte har inkapslade och gömda bakterier i munhålan och käkbenet. Stora smitthärdar är tandlossningssjukdomar och rotfyllda tänder. Därför bör tandlossning behandlas och rotfyllda tänder tas bort. I Sverige får dock inte patienten själv bestämma om hen ska ta bort en rotfylld tand eller inte. Socialstyrelsen förordar revision av rotfyllningar och inget annat, vilket gör att tandläkare inte vågar ta bort tänderna ens om de är infekterade och inflammerade. Alla måste få rätt att bestämma över sin egen kropp och om tänder ska tas bort eller inte. 

Till sepsis.org om tänder och sepsis (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)