Aluminium finns överallt omkring oss och risken att få i sig mängder som orsakar skador är i stort sett okänd. Enstaka höga exponeringar hos människor har lett till Alzheimer-liknande symtom, men effekten av kontinuerliga, lägre nivåer är dåligt undersökt.

Mest exponerad är man från mat och dryck och särskilt från sura drycker i aluminiumburkar. Upptaget från vatten utgör en mindre del av det totala intaget, några procent, men kan misstänkas orsaka en kronisk belastning och ökad oxidativ stress, fria radikaler.

Djur- och cellförsök visar att aluminiumsalter är starkt giftiga, speciellt om de injiceras, som vid vaccinationer, men även genom nedsväljning ser man i djurförsök skador i bland annat centrala nervsystemet.

I en djurmodell för Alzheimer?s demens gav man råttor 100 milligram/kg aluminiumklorid i dricksvattnet dagligen under 21 dagar (cirka 25 mg/dag) och jämförde djuren med kontroller som fick rent vatten, aluminium-behandlade djur som dessutom fick E-vitamin (25 mg/dag) och djur som fick aluminium plus selen (250 mikrogram/dag) och dessutom med djur som enbart fick selen. Ett dygn efter sista doserna undersöktes djuren med avseende på minne, inlärning och motoriska störningar, varefter djuren avlivades och möjliga skador på organen undersöktes.

Enbart aluminiumklorid försämrade förmågan att hitta i en labyrint och rörelseförmågan och både selen och E-vitamin tillsammans med aluminiumexponeringen nästan återställde förmågan till nära kontrollnivåer. Nivåerna eller aktiviteten av antioxidanterna katalas, glutation och glutation reduktas halverades av aluminium men återställdes till kontrollnivåer av selen och E-vitamin. Enbart selen, utan aluminiumexponering, ökade nivåerna över kontrollnivåerna och förbättrade antioxidantstatus. Malondialdehyd, en produkt av fettsyreoxidation, ökade med 50 % av aluminium, men effekten motverkades av selen och E-vitamin.

Vid histologisk analys av hjärnvävnad syntes degeneration, ett stort antal vacuoler, små hålrum, och döda nervceller. Selen enbart visade inga förändringar och selentillskott till aluminium-exponerade djur minskade skadorna av enbart aluminium, men upphävde dem inte helt. Resultaten visar att effekterna av alminium i stor utsträckning orsakas av ökad bildning av fria radiakaler och ett sänkt antioxidantförsvar. Andra aluminiumförsök på djur visar att metallen åstadkommer samma biokemiska förändringar som man finner hos Alzheimer-patienter.

I Tf-bladet nr. 4, 2014 finns en utförlig artikel om aluminium

Till artikel
Till artikel
Till artikel

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)