Ett samband finns mellan kvicksilver och selen, vilket beror på att selen binds till kvicksilver och minskar dess farlighet. I en artikel har polska forskare redovisat det som är känt om hur selen binds till kvicksilver eller i vilka enzymer selen ingår med betydelse för avgiftningen.

Sambandet mellan selen och kvicksilver är komplext.

Selen påverkar bland annat aktiviteten av glutationsystemet liksom enzymet superoxiddismutas (SOD) och gör därmed att kvicksilvers giftighet ändras. Man tål alltså mer kvicksilver om de två nämnda enzymsystemen fungerar bra, vilket dessutom kräver tillräckligt med selen.

Kvicksilver ökar andelen fria radikaler och därmed kan DNA (arvsmassan) påverkas. Selen å sin sida både minskar de fria radikalerna och förbättrar reparationen av DNA och minskar därmed uppkomna skador på flera sätt.

Även genetisk känslighet för kvicksilver är väsentligt i sammanhanget. Författarna räknar upp flera gener som har betydelse för både DNA-reparationer och avgiftningen av tungmetallen. Det handlar bland annat om polymorfism hos generna GST (glutation-s-transferas), MT (metallotionin) och SEPP 1 (selenoprotein P), vilka samtliga har betydelse för kvicksilvers giftighet.

Selen har således flera sätt att minska kvicksilvers giftighet:

 • Selen binds hårt till kvicksilver och därmed hindras tungmetallen att utöva sin giftverkan.
 • Selen är en antioxidant som ”neutraliserar” fria radikaler och hindrar dem att göra skada.
 • Selen ingår i flera proteiner som har betydelse för att avgifta kroppen från kvicksilver

Selen är således ett viktigt skyddsämne om man utsätts för kvicksilver. I en selenfattig miljö som Sverige och Norden riskerar flera att bli sjuka av kvicksilver än i selenrika områden.

Selen som en antidot mot kvicksilver uppmärksammades i Sverige av tandläkare och läkare som hjälpte patienter med amalgamsanering på 1980-talet. Det var främst farmaceuten Kicks de Wahl som förde fram selens många positiva effekter.

Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar dem som amalgamsanerar att ta tillskott av selen på 200 till 400 mikrogram per dag under lång tid efter en amalgamsanering. Många behöver selentillskott resten av livet. 

Till den vetenskapliga artikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)