Att socker kan bidra till försämrad bakterieflora i munnen är känt liksom att socker bidrar till karies. Hög sockerkonsumtion är också en riskfaktor för diabetes. Istället för socker har man använt olika sötningsmedel som substitut i tron att riskerna skulle minska. Nu visar forskning att sötningsmedlen ger liknande effekter som socker. 

Sötningsmedel som stevia, aspartam, sackarin, suckralos och xylitol är sötningsmedel som kan ersätta socker och finns i många kommersiella produkter. Intressant är att forskare funnit att dessa sötningsmedel i vissa fall ökar risken för karies och samtliga ökar risken att utveckla glukosintolerans.

Risken att utveckla glukosintolerans och så småningom diabetes var forskarna först mycket frågande till. Men eftersom antibiotika tog bort glukosintoleransen i försök på möss fortsatte de med att titta på bakterieflorans förändring.

Bakteriefloran i tarmen ändrades således, vilket bidrog till ökad känslighet för glukos men också till ökad fetma. Forskarna testade sin hypotes genom att först ge möss respektive förökspersoner sötningsmedel till dess att de fick tecken på glukosintolerans. Därefter fick de tillskott av bakterier via facesimplantat (avföring) från friska individer och då förbättrades snabbt toleransen mot socker.

Till detta kommer att annan forskning visat att kommersiella sötningsmedel med stevia och aspartam till och med ökar kariesrisken. Anledningen är att laktos (mjölksocker) tillsätts dessa extremt söta produkter för att de ska smaka mer som vanligt socker. Vissa produkter hade 95 procent tillsatt laktos, vilket visade sig öka risken för karies. 

Xylitol har dock ungefär samma söta smak som glukos och därför behövs inga tillsatser. Ska man använda sötningsmedel är det alltså viktigt att välja sådana utan tillsatser. Det gäller att läsa på förpackningarna. Men även xylitol kan förändra bakteriefloran i tarmen och därmed skapa glukosintolerans och på sikt diabetes. 

Se alltså upp med sötningsmedel. Dock ska man komma ihåg att även vanligt socker eller glukos ändrar bakterieflorans sammansättning både i munhålan och tarmen till det sämre. Socker ökar också kariesrisken. Det bästa är att lära sig att leva utan sötningsmedel. 

Till artikel i Tandläkartidningen om risk för karies av sötningsmedel
Till forskningsartikel om sötningsmedel
Till artikel i Tandläkartidningen om försämrad bakterieflora av sötningsmedel

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)